SEJE OBČINSKEGA SVETA

9. redna seja – 30.08.2011

OBČINA MORAVSKE TOPLICEKranjčeva ulica 3, M. Toplice9226 MORAVSKE TOPLICEObčinski svetrn Številka: 032-00042/2011-1Datum:  24.08.2011 rn Na podlagi 18. člena Statuta Občine Moravske Toplice in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske TopliceS K L I C U J...

8. redna seja – 23.06.2011

8. redna seja - 23.06.2011 v sejni sobi Občine Moravske Toplice ob 14.00 uri Predlagan dnevni red: Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice Predlog sklepa o soglasju k razširitvi dejavnosti in Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi...

7. redna seja – 21.04.2011

7. redna seja Občinskega sveta bo v četrtek, 21. aprila s pričektom ob 13.00 uri Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o...

6. redna seja – 29.03.2011

6. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v torek  29. marca 2011 ob 13. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega...

5. redna seja – 23.02.2011

5. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bov sredo 23. februarja 2011 ob 13. uriv sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega...

4. redna seja – 24.01.2011

4. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v ponedeljek, 24. januarja 2011 ob 14.00 uri Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: Ugotovitveni sklep o prekinjeni 3. redni seji občinskega sveta in informacija o sklepih, sprejetih na dopisni...

3. redna seja – 20.12.2010

3. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v ponedeljek 20. decembra 2010 ob  14. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 2. redne seje...

2. redna seja – 29.11.2010

2. redna seja bo v ponedeljek 29. novembra 2010 s pričetkom ob 14.00 uri. Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 1.-konstitutivne seje občinskega sveta2. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odlokov o zazidalnem načrtu za...

Poslovnik občinskega sveta

Povezava: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaMape.aspx?SectionID=ff56b1a6-c883-499e-bbe3-42db058eb0e5  

1. konstitutivna seja – 08.11.2010

1. konstitutivna seja Občinskega sveta bo v ponedeljek, 08. novembra 2010 s pričetkom ob 14.00 uri v prostorih sejne sobe v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3 Za sejo je predlagan naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev navzočnosti in uvodni pozdrav župana2. Obravnava...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast