2014 – 2018

Novice in obvestila

4. redna seja – 17.02.2015

Vabilo K tč. 1 - Potrditev zapisnik 3. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu OMT za leto 2015 Osnutek Odloka o proračunu OMT za leto 2016 Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna OMT za leto 2015 in 2016 Proračun OMT za leto 2015 in 2016 Račun...

3. redna seja – 23.12.2014

Vabilo K tč. 1 - Potrditev zapisnika 2. redne seje K tč. 2 - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Obrazložitev predloga rebalansa proračuna Rebalans bilance prihodkov in odhodkov Rebalans...

2. redna seja – 01.12.2014

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 1. redne seje K tč. 2 - Predlog sprememb in dpolnitev Poslovnika Občinskega sveta K tč. 3 - Predlog statutarnega sklepa K tč. 4 - Predlog sklepa o ustanovitvi svetaza varstvouporabnikov javnih dobrin K tč. 5 - Predlog Odloka o uporabi...

1. redna – konstitutivna seja – 07.11.2014

VABILO Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Poročilo posebne občinske volilne komisije o izidu volitev članov OS - predstavnika MNSS Statut Občine Moravske Toplice...

Zapisniki sej občinskega sveta – mandat 2014-2018

Zapisnik 1. seje občinskega sveta - 07.11.2014 Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta - 01.12.2014 Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta - 23.12.2014 Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta - 17.02.2015 Zapisnik 5. redne seje Zapisnik 6. redne seje Zapisnik 7....

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast