Skok na osrednjo vsebino
2014 – 2018

12. redna seja – 21.04.2016

Vabilo - 12. redna seja K tč. 1. - Zapisnik 11. redne seje K tč. 2- Letno poročilo Občine Moravske Toplice za leto 2015 K tč. 2 - Realizacija bilance prihodkov in odhodkov K tč. 2 - Realizacija prihodkov proračuna K tč. 2 - Zaključni račun proračuna K tč. 2 -...

11. redna seja – 01.03.2016

Vabilo - 11. redna seja K tč. 1 - Zapisnik 10. redne seje K tč. 2 - Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja K tč. 3- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitva Odloka o izdajanju javnega glasila K tč. 4 - Predlog sklepa o...

10. redna seja – 21.12.2015

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 9. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Obrazložitev predloga rebalansa Rebalans bilance prihodkov in odhodkov Rebalns prihodkov proračuna Rebalns proračuna Rebalns računa financiranja Rebalns NRP...

9. redna seja – 30.11.2015

VABILO K tč. 1 - Potrditev zapisnika 8. redne seje K tč. 2 - Potrditev zapisnika 1. izredne seje K tč. 3 - Predlog sklepa o pričetku izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Pomurja K tč. 4 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju...

8. redna seja – 31.08.2015

VABILO ZAPISNIK K tč. 2 -Predlog odlokov o spremembah in dopolnitva odlokov o ustanovitvi oš Fokovci, OŠ Bogojina in K tč. 3 - Poročilo o izvrševanju proračuna K tč. 4 - Poročilo o opravljeni notranji reviziji za leto 2014 K tč.5 - Poročilo nadzornega odbora občine...

7. redna seja – 22.06.2015

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 6. redne seje K tč. 2 - Poročilo OŠ Bogojina za leto 2014 K tč. 2- Poročilo OŠ Fokovci za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo DOŠ Prosenjakovci za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo Vrtcev Občine Moravske Toplice za leto 2014 K tč. 2 - Poročilo TIC...

6. redna seja – 12.05.2015

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 5. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa za leto 2014 Zaključni račun Kazalo Letno poročilo OMT za leto 2014 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Zaključni račun prihodkov Zaključni račun proračuna Realizacija NRP Poslovna...

5.redna seja – 17.03.2015

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 4. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 Obrazložitev predloga proračuna OMT za leti 2015 in 2016 Načrt razvojnih programov Bilanca...

Novice in obvestila po mesecih