Skok na osrednjo vsebino
2014 – 2018

22. redna seja – 05.09.2017

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 21. redne seje K tč. 2 - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 3 - Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Moravske Toplice Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Realizacija prihodkov proračuna Realizacija računa financiranja...

21. redna seja – 18.07.2017

Vabilo K tč. 1- Zapisnik 20. redne seje K tč. 2 - Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci občine Moravske Toplice Poročilo TIC Moravske Toplice Poročilo MNSS Občine Moravske Toplice K tč. 3 - Predlog sklepa o sofinanciranju...

20. redna seja – 09.05.2017

Vabilo K tč. 1- Potrditev zapisnika 19. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016 Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2016 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Realizacija prihodkov proračuna...

19. redna seja – 23.02.2017

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 18. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2017 in 2018...

18. redna seja – 31.01.2017

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 17. redne seje K tč. 2 - Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev predloga proračuna OMT za leto 2017 in 2018 Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun OMT za leti...

17 . redna seja – 22.12.2016

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 16. redne seje K tč. 2 - Obvestio o začasnem financiranju K tč. 3 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda DOŠ Prosenjakovci K tč. 4 - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun NUSZ K tč.. 5 - Ugotovitveni...

16. redna seja – 29.11.2016

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 15. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Obrazložitev predlog rebalansa proračuna Rebalans prihodkov proračuna Rebalans proračuna Rebalans računa financiranja Rebalans NRP po virih Rebalans NRP po...

15. redna seja – 06.09.2016

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 14. redne seje K tč. 2 - Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plčaila staršev K tč. 2. - Predlog sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev OMT K tč. 3 - Informacija o novem režimu prehrane in počitka K tč....

14. redna seja – 26.07.2016

VABILO K tč. 1 - Potrditev zapisnika 13. redne seje K tč. 2 - Poročila uporabnikov občinskega proračuna za leto 2015 Poročilo - OŠ BOGOJINA Poročilo - OŠ FOKOVCI Poročilo DOŠ PROSENJAKOVCI Poročilo - VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE Poročilo - TIC Moravske Toplice...

13. redna seja – 28.06.2016

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 12. redne seje K tč.- 2 Zapisnik 2. izredne seje K tč. 3- Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu - predlog sklepa Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice Priloga 1 - Pregled enot urejanja prostora v Občini...

Novice in obvestila po mesecih