2010 – 2014

Novice in obvestila

23. redna seja – 20.06.2013

Vabilo K tč. 1 Zapisnik 22. redne seje K tč. 2 - Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci Občine Moravske Toplice Poročilo TIC Moravske Toplice Poročilo MNSS K tč. 3 - Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v zavodu Vrtci...

22. redna seja – 25.04.2013

VABILO 22. redna seja K tč.1 - Zapisnik 21. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa proračuna občine Moravske Toplice za leto 2012 Uvod z zaključnim računom Obrazložitev splošnega dela Bilanca prihodkov in odhodkov Posebni del zaključnega računa proračuna...

21. redna seja – 26.03.2013

Vabilo 21. redna seja K tč. 1 Zapisnik 20. redne seje K tč. 2 Predlog sklepa o potrditvi elaborata o obl. cene oskrbe s pitno vodo in določ. cene-Vodovod K tč. 3 Predlog sklepa o potrditvi elaborata o obl. cene oskrbe s pitno vodo in določ. cene -Čista n K tč. 5...

20. redna seja – 28.12.2012

20. redna seja - 28. december 2012 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice. Vabillo K tč. 1 - Zapisnik 19. redne seje K tč. 2 - Predlog odloka o proračunu za leto 2013 K tč. 2 - Obrazložitev splošni del K tč. 2 - spremembe NRP K tč. 3 - Predlog Soglasja k...

19. redna seja – 13.12.2012

19. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice - v četrtek 13. decembra 2012 ob 13.00 uri v sejni sobi občine Moravske Toplice. Vabilo - 19.redna seja K tč. 1 - Zapisnik 18. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013...

18. redna seja – 20.11.2012

18. redna seja Občinskega sveta bo v torek, 20. novembra 2012 ob 14. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice. VABILO K tč. 1 - Informacija; dopisna seja K tč. 2 - Zapisnik 17. redne seje K tč. 3 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske...

17. redna seja – 27.09.2012

17. redna seja Občinskega sveta - 27. september 2012 s pričetkom ob 14.00 uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice VABILO K tč. 1 - Zapisnik 16. redne seje K tč. 3 - Predlog sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo Pomurja - sist K tč. 5 -...

16. redna seja – 29.08.2012

vabilo 1. točka - zapisnik 2.točka 3. točka 4.točka 6. točka 7.točka - Realizacija bilance prihodkov in odhodkov januar - junij 2012 - Realizacija NRP januar- junij 2012 - Realizacija prihodkov proračuna januar -junij 2012 - Realizacija proračuna januar - junij 2012 -...

15. redna seja – 16.07.2012

15. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske - 16. julij 2012 s pričetkom ob 14.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3 Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 14. redne seje K tč. 2 - Informacija o glasovanju na dopisni seji z dne 08.06.2012 K...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast