Skok na osrednjo vsebino
2010 – 2014

32. redna seja – 21.10.2014

32. redna seja bo v torek, 21. oktobra 2014 s pričetkom ob 13.00 uri. Več v prilogah. Vabilo K tč. 1 - Potrditev zapisnika 31. redne seje K tč. 2. - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 3 - Poročilo o izvrševanju proračuna Realizacija bilance prihodkov in...

31. redna seja – 26.08.2014

VABILO ZAPISNIK INFORMACIJA O GLASOVANJU NA DOPISNI SEJI Z DNE 11.08.2014 POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2012 POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2013 PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA...

30. redna seja – 02.06.2014

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 29. redne seje K tč 2 - Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci Občine Moravske Toplice Poročilo TIC Poročilo MNSS K tč. 3 - Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcih Občine Moravske Toplice K...

29. redna seja – 08.05.2014

VABILO 29. SEJE K tč. 1 - Zapisnik 28. redne seje K tč. 2 - Zapisnik 2. izredne seje K tč. 3 - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 4 - Predlog odloka o zaključnem računu Občine Moravske Toplice za leto 2013 Uvod z zaključnim računom Obrazložitev - splošni...

2. izredna seja – 11.02.2014

Vabilo K tč. 1 - Problematika pošt v občini Moravske Toplice K tč. 2 - Soglasje k spremembam sistemizacije del.mest v Vrtcih Občine Moravske Toplice  

28. redna seja – 28.01.2014

VABILO 28. redna seja K tč. 1- Zapisnik 27. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 - II. obravnava K tč. 2 - Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna občine Moravske Toplice K tč. 2 - Načrt razvojnih programov...

27. redna seja – 19.12.2013

Vabilo Zapisnik 26. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu OMT za leto 2014 Uvod k proračunu OMT za leto 2014 Obrazložitev izhodišč proračuna Obrazložitev - splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna Obrazložitev - posebni del Proračun...

26. redna seja – 28.11.2013

Vabilo 26. redna seja Zapisnik 25. redne seje K tč. 2 - Predlog sklepa - rebalans K tč. 2 - Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu OMT za leto 2013 K tč. 2 - Obrazložitev rebalansa K tč. 2 - Rebalans prihodkov proračuna občine K tč. 2 -...

25. redna seja – 07.10.2013

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 24. redne seje K tč. 2 - Predloga odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v OMT - hitri postopek K tč. 3 - Osnutek odloka o razgasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju OMT - 1. obra K tč. 5 - predlog sklepa o...

24. redna seja – 29.08.2013

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 23. redne seje K tč. 1 - Zapisnik 1. izredne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi zavoda Vrtci... K tč. 3 - Poročilo - OŠ Bogojina K tč. 4 - Poročilo - JKP Čista narava K tč. 6 - Poročilo o izvrševanju proračuna...

23. redna seja – 20.06.2013

Vabilo K tč. 1 Zapisnik 22. redne seje K tč. 2 - Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci Občine Moravske Toplice Poročilo TIC Moravske Toplice Poročilo MNSS K tč. 3 - Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v zavodu Vrtci...

22. redna seja – 25.04.2013

VABILO 22. redna seja K tč.1 - Zapisnik 21. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa proračuna občine Moravske Toplice za leto 2012 Uvod z zaključnim računom Obrazložitev splošnega dela Bilanca prihodkov in odhodkov Posebni del zaključnega računa proračuna...

21. redna seja – 26.03.2013

Vabilo 21. redna seja K tč. 1 Zapisnik 20. redne seje K tč. 2 Predlog sklepa o potrditvi elaborata o obl. cene oskrbe s pitno vodo in določ. cene-Vodovod K tč. 3 Predlog sklepa o potrditvi elaborata o obl. cene oskrbe s pitno vodo in določ. cene -Čista n K tč. 5...

20. redna seja – 28.12.2012

20. redna seja - 28. december 2012 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice. Vabillo K tč. 1 - Zapisnik 19. redne seje K tč. 2 - Predlog odloka o proračunu za leto 2013 K tč. 2 - Obrazložitev splošni del K tč. 2 - spremembe NRP K tč. 3 - Predlog Soglasja k...

19. redna seja – 13.12.2012

19. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice - v četrtek 13. decembra 2012 ob 13.00 uri v sejni sobi občine Moravske Toplice. Vabilo - 19.redna seja K tč. 1 - Zapisnik 18. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013...

18. redna seja – 20.11.2012

18. redna seja Občinskega sveta bo v torek, 20. novembra 2012 ob 14. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice. VABILO K tč. 1 - Informacija; dopisna seja K tč. 2 - Zapisnik 17. redne seje K tč. 3 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske...

17. redna seja – 27.09.2012

17. redna seja Občinskega sveta - 27. september 2012 s pričetkom ob 14.00 uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice VABILO K tč. 1 - Zapisnik 16. redne seje K tč. 3 - Predlog sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo Pomurja - sist K tč. 5 -...

16. redna seja – 29.08.2012

vabilo 1. točka - zapisnik 2.točka 3. točka 4.točka 6. točka 7.točka - Realizacija bilance prihodkov in odhodkov januar - junij 2012 - Realizacija NRP januar- junij 2012 - Realizacija prihodkov proračuna januar -junij 2012 - Realizacija proračuna januar - junij 2012 -...

15. redna seja – 16.07.2012

15. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske - 16. julij 2012 s pričetkom ob 14.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3 Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 14. redne seje K tč. 2 - Informacija o glasovanju na dopisni seji z dne 08.06.2012 K...

14. redna seja – 16.04.2012

Seja bo v ponedeljek, 16. aprila 2012 s pričetkom ob 13. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice.Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto...

12. redna seja – 21.12.2011

12. redna seja Občinskega sveta bo v sredo, 21. decembra 2011 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Moravske Toplice. Gradivo v nadaljevanju:  Vabilo Zapisnik 11. redne seje K tč. 2 K tč. 3 K tč. 5 K tč. 6 K tč. 7 K tč. 8 K tč. 9 K tč. 10 K tč. 11 K...

11. redna seja – 07.12.2011

11. redna seja Občinskega sveta bo v sredo, 07. decembra 2011 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Moravske Toplice. Vabilo in gradivo v nadaljevanju. Vabljeni!  Vabilo Zapisnik 10. redne seje Rebalans 2011 - predlog odloka Rebalans 2011 -...

10. redna seja – 08.11.2011

10. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v torek, 8. novembra 2011 ob 13.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Moravske Toplice  VABILO K tč. 1 Zapisnik 9. redne seje K tč. 3 K tč. 4 K tč. 5 K tč. 5 K tč. 5 K tč. 6 K tč. 7  

9. redna seja – 30.08.2011

OBČINA MORAVSKE TOPLICEKranjčeva ulica 3, M. Toplice9226 MORAVSKE TOPLICEObčinski svetrn Številka: 032-00042/2011-1Datum:  24.08.2011 rn Na podlagi 18. člena Statuta Občine Moravske Toplice in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske TopliceS K L I C U J...

8. redna seja – 23.06.2011

8. redna seja - 23.06.2011 v sejni sobi Občine Moravske Toplice ob 14.00 uri Predlagan dnevni red: Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice Predlog sklepa o soglasju k razširitvi dejavnosti in Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi...

7. redna seja – 21.04.2011

7. redna seja Občinskega sveta bo v četrtek, 21. aprila s pričektom ob 13.00 uri Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Toplice2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o...

6. redna seja – 29.03.2011

6. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v torek  29. marca 2011 ob 13. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega...

5. redna seja – 23.02.2011

5. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bov sredo 23. februarja 2011 ob 13. uriv sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega...

4. redna seja – 24.01.2011

4. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v ponedeljek, 24. januarja 2011 ob 14.00 uri Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: Ugotovitveni sklep o prekinjeni 3. redni seji občinskega sveta in informacija o sklepih, sprejetih na dopisni...

3. redna seja – 20.12.2010

3. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v ponedeljek 20. decembra 2010 ob  14. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 2. redne seje...

2. redna seja – 29.11.2010

2. redna seja bo v ponedeljek 29. novembra 2010 s pričetkom ob 14.00 uri. Za sejo je predlagan naslednji  d n e v n i   r e d: 1. Potrditev zapisnika 1.-konstitutivne seje občinskega sveta2. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odlokov o zazidalnem načrtu za...

1. konstitutivna seja – 08.11.2010

1. konstitutivna seja Občinskega sveta bo v ponedeljek, 08. novembra 2010 s pričetkom ob 14.00 uri v prostorih sejne sobe v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3 Za sejo je predlagan naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev navzočnosti in uvodni pozdrav župana2. Obravnava...

Poslovnik občinskega sveta

Povezava: http://ls.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaMape.aspx?SectionID=ff56b1a6-c883-499e-bbe3-42db058eb0e5  

Novice in obvestila po mesecih

Uradne ure – za stranke

Ponedeljek od 7.30 – 10.30 in 11.00 – 14.30
Sreda od 7.30 – 10.30 in 11.00 –  15.30
Petek od 7.30 – 13.30 in 11.00 -13.30
Dostopnost