Skok na osrednjo vsebino
2010 – 2014

32. redna seja – 21.10.2014

32. redna seja bo v torek, 21. oktobra 2014 s pričetkom ob 13.00 uri. Več v prilogah. Vabilo K tč. 1 - Potrditev zapisnika 31. redne seje K tč. 2. - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 3 - Poročilo o izvrševanju proračuna Realizacija bilance prihodkov in...

31. redna seja – 26.08.2014

VABILO ZAPISNIK INFORMACIJA O GLASOVANJU NA DOPISNI SEJI Z DNE 11.08.2014 POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2012 POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2013 PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA...

30. redna seja – 02.06.2014

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 29. redne seje K tč 2 - Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci Občine Moravske Toplice Poročilo TIC Poročilo MNSS K tč. 3 - Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcih Občine Moravske Toplice K...

29. redna seja – 08.05.2014

VABILO 29. SEJE K tč. 1 - Zapisnik 28. redne seje K tč. 2 - Zapisnik 2. izredne seje K tč. 3 - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 4 - Predlog odloka o zaključnem računu Občine Moravske Toplice za leto 2013 Uvod z zaključnim računom Obrazložitev - splošni...

2. izredna seja – 11.02.2014

Vabilo K tč. 1 - Problematika pošt v občini Moravske Toplice K tč. 2 - Soglasje k spremembam sistemizacije del.mest v Vrtcih Občine Moravske Toplice  

28. redna seja – 28.01.2014

VABILO 28. redna seja K tč. 1- Zapisnik 27. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 - II. obravnava K tč. 2 - Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna občine Moravske Toplice K tč. 2 - Načrt razvojnih programov...

27. redna seja – 19.12.2013

Vabilo Zapisnik 26. redne seje K tč. 2 - Osnutek Odloka o proračunu OMT za leto 2014 Uvod k proračunu OMT za leto 2014 Obrazložitev izhodišč proračuna Obrazložitev - splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna Obrazložitev - posebni del Proračun...

26. redna seja – 28.11.2013

Vabilo 26. redna seja Zapisnik 25. redne seje K tč. 2 - Predlog sklepa - rebalans K tč. 2 - Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu OMT za leto 2013 K tč. 2 - Obrazložitev rebalansa K tč. 2 - Rebalans prihodkov proračuna občine K tč. 2 -...

25. redna seja – 07.10.2013

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 24. redne seje K tč. 2 - Predloga odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v OMT - hitri postopek K tč. 3 - Osnutek odloka o razgasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju OMT - 1. obra K tč. 5 - predlog sklepa o...

24. redna seja – 29.08.2013

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 23. redne seje K tč. 1 - Zapisnik 1. izredne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi zavoda Vrtci... K tč. 3 - Poročilo - OŠ Bogojina K tč. 4 - Poročilo - JKP Čista narava K tč. 6 - Poročilo o izvrševanju proračuna...

Novice in obvestila po mesecih