Skok na osrednjo vsebino
SEJE OBČINSKEGA SVETA

11. redna seja – 29. 2. 2024

Vabilo Zapisnik 10. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog sklepa o določtivi ekonomske cene programov predšolske vzgoje K tč. 3 - Predlog siglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest K tč. 4 - Predlog letnega programa športa K tč. 5 -...

10. redna seja – 19.12.2023

Vabilo Zapisnik 9. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu za leto 2023 K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu za leto 2024 3.Rebalans bilance prihodkov in odhodkov 2023 in 2024...

9. redna seja Občinskega sveta

Vabilo Zapisnik 8. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi K tč. 3 - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence K tč. 4 -...

8 . redna seja občinskega sveta – 05.09.2023 ob 15.30

vabilo zapisnik 7. seja OS K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov OS K tč. 2 - Poročilo o izvrševanju proračuna OMT 2. Poročilo o izvrševanju proračuna januar-junij 2023 3. Realizacija prihodkov proračuna 30.06.2023 4. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov...

7. redna seja – 4. 7. 2023

Vabilo Zapisnik 6. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o OPPN za enoto urejanja BG 9 - poslovna cona OPPN za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona - PREDLOG 63 člen OPN K tč. 3 - Sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve OPPN...

6. redna seja – 30. 5. 2023

Vabilo - 6. redna seja Zapisnik 5. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč.2 - Predlog sklepa - poročila uporabnikov proračuna Poslovno poročilo za leto 2022 OŠ Bogojina Poslovno poročilo za leto 2022_Oš Fokovci Poslovno poročilo za leto 2022 DOŠ...

5. redna seja – 9. 5. 2023

Vabilo Zapisnik 4. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog zaključnega računa za leto 2022 1. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2022 2. Realizacija prihodkov proračuna 2022 3. Zaključni račun proračuna občine 2022 4. Prerazporeditve...

4. redna seja Občinskega sveta – 21. 3. 2023

Vabilo Zapisnik 3. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2023 K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2024 1.OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORACUNA 2023 2024 2. Bilanca prihodkov in odhodkov 2023 in...

3. redna seja – 14. 2. 2023

Vabilo 3. redna seja OS Zapisnik 2. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2023 Predlog Odloka o proračunu za leto 2024 3. Obrazložitev izhodišč in splošnega dela proračuna 2023,2024 4. Bilanca prihodkov in...

2. redna seja – 20.12.2022

Vabilo Zapisnik 1. seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov Obvestilo o začasnem financiranju

1. konstitutivna seja

Vabilo Porocilo izidu volitev - zupan Porocilo o izidu volitev - obcinski svet Porocilo izidu volitev - MNSS Statut Poslovnik Občinskega sveta  

2. dopisna seja

Vabilo K tč. 1 - zapisnik 26. seje K tč. 2 - Poročilo o izvršitvi sklepov Obrazec predlog sklepov

26. redna seja – 11. 10. 2022

Vabilo 26. seja Zapisnik 25. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov. K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračuna 1. Rebalans bilance prihodkov in odhodkov proračuna 2022 2. Rebalans prihodkov proračuna občine 2022 3. Rebalans...

25. redna seja Občinskega sveta – 30. 8. 2022

VABILO OS ZAPISNIK OS K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Poročilo o izvrševanju proračuna 3.Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 30.06.2022 4.Realizacija prihodkov proračuna 30.06.2022 5.Realizacija proračuna 30.06.2022 6.Realizacija računa...

24. redna seja – 21. 6. 2022

Vabilo Zapisnik 23. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Poročila uporabnikov občinskega proračuna Poslovno poročilo Oš Bogojina 2021 Poslovno poročilo Oš Fokovci 2021 Poslovno poročilo 2021 DOŠ Poslovno poročilo 2021 VOMT Letno poročilo TIC...

23 . redna seja Občinskega sveta – 31. 5. 2022

Vabilo Zapisnik 22. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - 1.Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 2. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2021 3. Realizacija prihodkov proračuna 2021 4....

22. redna seja – 12. 4. 2022

Vabilo 22. seja OS Zapisnik 21. redne seje Zapisnik 3. izredne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov - 3. izredna seja K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov - 21. redna seja K tč. 2 - Predlog odloka - komunalni prispevek K tč. 3 - Predlog Odloka o ustanovitvi...

21. redna seja – 21.12.2021

Vabilo Zapisnik 20. seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - predlog Odloka o sprmembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 2021 K tč. 2 - Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu 2022 Obrazložitev sprememb proračuna - 2021 in 2022 1. Rebalans bilance...

20. redna seja Občinskega sveta – 9. 11. 2021

Vabilo seja OS Zapisnik 19. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Murska Sobota K tč. 3 - Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic ZD M. Sobota K tč. 4 - Predlog Sklepa o določitvi višini...

19. redna seja Občinskega sveta – 31. 8. 2021

vabilo 19 .seja Zapisnik 18. seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov OS k tč. 2 - Poročilo o izvrševanju proračuna januar-junij 2021 K tč. 2 - poročilo o izvrševanju proračuna omt k tč. 2 - Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 30.06.2021 k tč. 2 - Realizacija...

18. redna seja Občinskega sveta – 22. 6. 2021

Vabilo Zapisnik 17. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Poročila uporabnikov proračuna Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci Občine Moravske Toplice Poročilo TIC Moravske Toplice Poročilo MNSS K tč....

17. redna seja – 18.5.2021

Vabilo 17. seja Zapisnik 16. redne seje K tč. 1 Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 Predlog Zaključnega računa proračuna občine 2. Bilanca prihodkov in odhodkov 2020 3. Realizacija prihodkov proračuna 2020 4. Realizacija proračuna občine 2020 5. Realizacija računa...

16. redna seja – 23.4.2021

Vabilo Zapisnik 15. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom M. Sobota Dopis - ponovni poziv ustanoviteljicam s prilogami Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic...

15. redna seja Občinskega sveta – 02.02.2021

Vabilo OS Zapisnik - 14. redna seja OS K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog odloka proračuna za leto 2021 Predlog odloka proračuna za leto 2022 Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna 4.Bilanca prihodkov in odhodkov 2021 in 2022 5.Predlog...

14. redna seja – 22.12.2020

Vabilo 14. redna seja Zapisnik 13. seje Občinskega sveta K tč. 1 - Sklep o izvršitvi sklepov K tč. 2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2020 Obrazložitev predloga rebalansa proračuna 2020 rebalans proračuna 2020 Rebalans bilance prihodkov in...

13. redna seja Občinskega sveta – 10. 11. 2020

Vabilo Zapisnik 12. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi - Vrtci OMT K tč. 3 - Soglasje k spremembam sistemizacije - Vrtci OMT K tč. 4 - Predlog sklepa - pridobivanje nepremičnega...

12. redna seja Občinskega sveta

bo 01.09.2020 s pričetkom ob 15.30 uri v dvorani gasilskega doma, Dolga ulica 63, Moravske Toplice Vabilo 12. seja OS Zapisnik 2. izredne seje Ktč.1-Poročilo o izvršitvi sklepov Ktč.2-Predlog sklepa Ktč.2-Poročilo Vrtci OMT Ktč.2-Poročilo TIC Moravske Toplice...

2. izredna seja Občinskega sveta

bo 28.07.2020 s pričetkom ob 15.30 uri v dvorani gasilskega doma, Dolga ulica 63, Moravske Toplice Vabilo 2. izredna seja zapisnik 11. seje K-tč.-1-Predlog-Odloka-o-OPPN-za-območje-EUP-SB-8.pdf 06_situacija 07_prikaz_infrastrukture 08_karakteristicni_profili_precni...

11. redna seja Občinskega sveta

11. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice bo v torek, 30. junija 2020, ob 15.30, v dvorani gasilskega doma, Dolga ul. 63, Moravske Toplice.

1. dopisna seja Občinskega sveta

  Vabilo s predlogi sklepov K tč. 1 - Sprejem zapisnika 9. redne seje OS K tč. 2 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 3 - Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odlok o javnem redu in miru K tč. 4 - Predlog Odloka o prenehanju veljavnostio Odloka o komunalnih...

9. redna seja Občinskega sveta

  Vabilo - 9. redna seja Občinskega sveta Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa K tč. 3 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka...

8. redna seja – 17. 12. 2019

Vabilo Zapisnik 7. redne seje K tč. 1- Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog odloka - Rebalans 2019 Predlog odloka - Rebalans 2020 Obrazložitev predloga rebalansa Rebalans bilance prihodkov in odhodkov Rebalans NRP 2019-2023 po virih Rebalans NRP 2019-2023 z...

7. redna seja – 03.9.2019

VABILO - 7. REDNA SEJA ZAPISNIK 6. REDNE SEJE ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE 1. točka - Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta 2. točka - Poročilo o izvrševanju proračuna OMT v prvem polletju 2019 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov OMT Realizacija prihodkov...

1. izredna seja – 23.07.2019

VABILO K tč. 1 - Predlog soglasja k imenovanju direktorja TIC Moravske Toplice K tč. 2 - Predlog sklepa o potrditvi DIIP  

6. redna seja – 02.07.2019

Vabilo Zapisnik 5. redne seje K tč. 1- Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Poročila uporabnikov občinskega proračuna za leto 2018 - predlog sklepa Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci občine Moravske Toplice Poročilo TIC...

5. redna seja – 08.05.2019

Zapisnik 4. redne seje VABILO K tč. 1- Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev zaključnega računa Realizacija bilance prihodkov in odhodkov proračuna Realizacija prihodkov proračuna...

4. redna seja – 19.03.2019

Vabilo Zapisnik 3. redne seje K tč. 1- Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 Pripombe in predlogi Obrazložitev predloga proračuna Prihodki...

3. redna seja – 06.02.2019

Vabilo Zapisnik 2. redne seje Ktč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna Proračun...

2. redna seja – 17.12.2018

VABILO Zapisnik 1. redne seje Ktč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Obvestilo o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice K tč. 3 - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2019  

1. redna konstitutivna seja – 03.12.2018

VABILO K tč. 2 - Poročilo OVK o izidu volitev članov občinskega sveta K tč. 2 -Poročilo OVK o izidu volitev župana K tč. 3 - Poročilo POVK o izidu volitev članov občinskega sveta - predstavnika madž. narod. skupnost  

Seje Občinskega sveta – mandat 2018-2022

Člani občinskega sveta: SAŠO KOCA, Tešanovci SUZANA KOLTAI, Lončarovci DUŠAN PUHAN, Ivanci JOŽE TRAJBER, Martjanci ŠTEFAN HUL, Krnci MAJDA ĐURINEK, Moravske Toplice ANDREJ BALIGAČ, Filovci LEONN TURNER, Selo TOMAŽ GREGOREC, Bogojina ALOJZ TRPLAN, Ivanci ŠTEFAN KODILA,...

30. redna seja – 16.10.2018

VABILO Zapisnik 29. redne seje Ktč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za Obrazložitev predloga rebalansa Rebalans prihodkov Rebalans bilance prihodkov in odhodkov Predlog...

29. redna seja – 04.09.2018

Vabilo Zapisnik 28. redne seje K tč. 1- Poročilo o ivršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - Predlog odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinsk K tč. 3 - Predlog sklepa o dopolnitvi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja...

28. redna seja 31.07.2018

Vabilo Zapisnik 27. redne seje K tč. 1- Poročilo o ivršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - Poročilo o izvrševanju proračuna, januar-junij 2018 Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2018 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Realizacija prihodkov...

27. redna seja – 19.06.2018

Vabilo Zapisnik 26. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 Poročila uporabnikov občinskega proračuna: Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtcev občine Moravske Toplice Poročilo TIC Moravske...

26. redna seja – 24.04.2018

VABILO Zapisnik 25. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - Uvod k zaključnemu računu proračuna OMT za leto 2017 Predlog zaključnega računa proračuna OMT Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Zaključni račun proračuna za leto...

25. redna seja – 26.02.2018

VABILO Zapisnik 24. redne seje občinskega sveta K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov občinskega sveta K tč. 2 - Poročilo nadzornega odbora Občine Moravske Toplice za leto 2016 K tč. 3 - Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja OŠ Fokovci za leto...

24. redna seja – 19.12.2017

Vabilo 24. redna seja Zapisnik 4. izredne seje K tč. 1. Poročilo o izvršitvi sklepov Občinskega sveta K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2017 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2018...

Novice in obvestila po mesecih

Uradne ure – za stranke

Ponedeljek od 7.30 – 10.30 in 11.00 – 14.30
Sreda od 7.30 – 10.30 in 11.00 –  15.30
Petek od 7.30 – 13.30 in 11.00 -13.30
Dostopnost