PRORAČUN

Novice in obvestila

Proračun 2011

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 Uvod k proračunu OMT za leto 2011 Obrazložitev izhodišč Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev splošnega dela 2011 Obrazložitev posebnega dela 2011 Plan prihodkov 2011 Proračun OMT 2011 Račun...

Proračun 2010

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010 Uvod k proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010 Obrazložitev splošnega dela Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev posebni del Plan prihodkov proračuna za leto 2010 Proračun občine za leto 2010...

Proračun 2009

Proračun Vsebina Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009 Obrazložitev splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine - posebni del Račun financiranja 2009 Prihodki proračuna 2009 Obrazložitev - posebni del Kadrovski načrt - Občinska uprava...

Proračun 2008

Proračun Odlok o proračunu Splošni del obrazložitev Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna Posebni del obrazložitev Odhodki proračuna Račun financiranja posebni del NRP obrazložitev NRP 2008 - 2011 Program prodaje stvarnega premoženja Načrt nabav osnovnih...

Proračun 2007

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007 Obrazložitev splošnega dela Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev posebnega dela Plan prihodkov občine Odhodki proračuna 2007 NRP obrazložitev NRP 2007-2010 Letni program športa v Občini Moravske...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast