Skok na osrednjo vsebino
PRORAČUN

Zaključni račun 2021

1.Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 2. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2021 3. Realizacija prihodkov proračuna 2021 4. Realizacija proračuna 2021 5. Realizacija računa financiranja 2021 6. Pregled prerazporeditev v...

Proračun 2021 – 2022

Proračun 1.Odlok o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2021 2.Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022 3.Prihodki proračuna za leti 2021 in 2022 4.Bilanca prihodkov in odhodkov 2021 in 2022 5.Proračun Občine Moravske Toplice za leti 2021 in 2022...

Proračun 2019

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 Obrazložitev proračuna Prihodki proračuna Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Načrt razvojnih programov...

Proračun 2019 – 2020

Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 Obrazložitev proračuna Prihodki proračuna Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Načrt razvojnih programov Finančni...

Proračun 2018

Proračun Odlok o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev proračuna za leto 2018 Proračun občine Moravske Toplice Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna občine Moravske Toplice za leto 2018 Račun financiranja Načrt razvojnih programov...

Proračun 2017

Proračun Odlok o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2017 Obrazložitev proračuna za leto 2017 Prihodki proračuna občine Moravske Toplice za leto 2017 Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Načrt razvojnih programov...

Proračun 2016

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna OMT za leto 2015 in 2016 Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja OMT za 2015 in 2016 Načrt razvojnih programov 2015-2019 Obrazložitev proračuna...

Proračun 2015

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna OMT Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Načrt razvojnih programov Obrazložitev proračuna OMT Krajevne skupnosti   Zaključni račun...

Proračun 2014

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 Uvod k proračunu OMT za leto 2014 Obrazložitev izhodišč proračuna Prihodki proračuna OMT za leto 2014 Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Obrazložitev posebni del Bilanca prihodkov in...

Proračun 2013

Proračun Odlok o proračunu Uvod k proračunu Obrazložitev izhodišč Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev splošnega dela Prihodki proračuna Proračun občine Račun financiranja Obrazložitev posebni del Načrt razvojnih programov   Rebalans Odlok o spremembi...

Novice in obvestila po mesecih