Skok na osrednjo vsebino
PRORAČUN

Zaključni račun 2022

Odlok o zaključnem računu Občine Moravske Toplice za leto 2022 1. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2022 2. Realizacija prihodkov proračuna 2022 3. Zaključni račun proračuna občine 2022 4. Prerazporeditve 2022 5. Zaključni račun računa financiranja 2022 6....

Proračun za leto 2023 in 2024

Odlok proračun 2023 Odlok proračun 2024 3. Obrazložitev izhodišč in splošnega dela proračuna 2023,2024 4. Bilanca prihodkov in odhodkov 2023 in 2024 5.Prihodki proračun občine 2023 in 2024 6.Proračun občine 2023 in 2024 7. Račun financiranja občine 2023 in 2024 8....

Zaključni račun 2021

1.Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 2. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2021 3. Realizacija prihodkov proračuna 2021 4. Realizacija proračuna 2021 5. Realizacija računa financiranja 2021 6. Pregled prerazporeditev v...

Proračun 2021 – 2022

Proračun 1.Odlok o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2021 2.Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022 3.Prihodki proračuna za leti 2021 in 2022 4.Bilanca prihodkov in odhodkov 2021 in 2022 5.Proračun Občine Moravske Toplice za leti 2021 in 2022...

Proračun 2019

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 Obrazložitev proračuna Prihodki proračuna Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Načrt razvojnih programov...

Proračun 2020

Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 Obrazložitev proračuna Prihodki proračuna Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Načrt razvojnih programov Finančni načrti za krajevne skupnosti Kadrovski načrt OU 2019...

Proračun 2018

Proračun Odlok o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev proračuna za leto 2018 Proračun občine Moravske Toplice Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna občine Moravske Toplice za leto 2018 Račun financiranja Načrt razvojnih programov...

Proračun 2017

Proračun Odlok o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2017 Obrazložitev proračuna za leto 2017 Prihodki proračuna občine Moravske Toplice za leto 2017 Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Načrt razvojnih programov...

Proračun 2016

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna OMT za leto 2015 in 2016 Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja OMT za 2015 in 2016 Načrt razvojnih programov 2015-2019 Obrazložitev proračuna...

Proračun 2015

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2015 Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna OMT Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Načrt razvojnih programov Obrazložitev proračuna OMT Krajevne skupnosti   Zaključni račun...

Proračun 2014

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 Uvod k proračunu OMT za leto 2014 Obrazložitev izhodišč proračuna Prihodki proračuna OMT za leto 2014 Proračun občine Moravske Toplice Račun financiranja Obrazložitev posebni del Bilanca prihodkov in...

Proračun 2013

Proračun Odlok o proračunu Uvod k proračunu Obrazložitev izhodišč Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev splošnega dela Prihodki proračuna Proračun občine Račun financiranja Obrazložitev posebni del Načrt razvojnih programov   Rebalans Odlok o spremembi...

Proračun 2012

Proračun Uvod Obrazložitev izhodišč Odlok o proračunu Obrazložitev - splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev - posebni del Plan prihodkov Proračun občine Račun financiranja Obrazložitev NRP Načrt razvojnih programov   Rebalans Odlok o spremembi...

Proračun 2011

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 Uvod k proračunu OMT za leto 2011 Obrazložitev izhodišč Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev splošnega dela 2011 Obrazložitev posebnega dela 2011 Plan prihodkov 2011 Proračun OMT 2011 Račun...

Proračun 2010

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010 Uvod k proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010 Obrazložitev splošnega dela Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev posebni del Plan prihodkov proračuna za leto 2010 Proračun občine za leto 2010...

Proračun 2009

Proračun Vsebina Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009 Obrazložitev splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun občine - posebni del Račun financiranja 2009 Prihodki proračuna 2009 Obrazložitev - posebni del Kadrovski načrt - Občinska uprava...

Proračun 2008

Proračun Odlok o proračunu Splošni del obrazložitev Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna Posebni del obrazložitev Odhodki proračuna Račun financiranja posebni del NRP obrazložitev NRP 2008 - 2011 Program prodaje stvarnega premoženja Načrt nabav osnovnih...

Proračun 2007

Proračun Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007 Obrazložitev splošnega dela Bilanca prihodkov in odhodkov Obrazložitev posebnega dela Plan prihodkov občine Odhodki proračuna 2007 NRP obrazložitev NRP 2007-2010 Letni program športa v Občini Moravske...

Novice in obvestila po mesecih

Uradne ure – za stranke

Ponedeljek od 7.30 – 10.30 in 11.00 – 14.30
Sreda od 7.30 – 10.30 in 11.00 –  15.30
Petek od 7.30 – 13.30 in 11.00 -13.30
Dostopnost