PROJEKTI

Pri Momi

Eden izmed načinov, kako lahko ohranimo vernakularno pestrost podeželja, je s pomočjo butičnega turizma. Ta poskrbi za pritok nujno potrebnih finančnih sredstev, ki tradicijo ohranja pri življenju. V današnjem podivjanem svetu turisti na podeželju iščejo predvsem mir,...

Evropski teden mobilnosti 2021

Tudi letos bomo organizirali v času Evropskega tedna mobilnosti več aktivnosti ter aktivnosti povezali s sosednjo občino – Mestno občino Murska Sobota s ciljem, da v naše okolje uvedemo sodobnejše in človeku prijaznejše oblike načrtovanja in upravljanja prometa.  Naše...

Evropski teden mobilnosti 2020 v Moravskih Toplicah

Moravske Toplice se ponašajo z znakom Slovenia Green Destination. Ta znak ne povezujemo samo s turizmom, ampak s celotnim konceptom razvoja občine. Eno od področij razvoja je trajnostna mobilnost. V občini Moravske Toplice imamo več kot 250 km označenih kolesarskih...

Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov.

Pri operaciji se gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja.

Zvitorepec se vrača domov

Občina Moravske Toplice je v okviru operacije izvedla dvodnevni Festival Zvitorepec se vrača domov, nabavila 5 zaprtih stojnic ter utrdila površino namenjeno prireditvam in dogodkom. Občina je sodelovala s projektnimi partnerji pri organizaciji predstav, razstav in delavnic ter jim pomagala pri izvedbi njihovih aktivnosti na projektu ter poročanju.

Program razvoja podeželja – LAS LEADER

OPERACIJA 1: Ureditev naravnega habitata "Ribnjek" Martjanci OPERACIJA 2: Kolesarska veriga na podeželju   NAZIV OPERACIJE 1 Ureditev naravnega habitata "Ribnjek" Martjanci POVZETEK Namen operacije je prispevati k ohranjanju naravnih habitatov in vzpostavljanju...

Program razvoja podeželja

Namen izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Prosenjakovci je vzpostaviti v prostoru ustrezne pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, hkrati pa enakovredno zagotoviti ustrezno ekološko in krajinsko stanje v prostoru.

Green Exercise

V okviru projekta Green Exercise je vodilni partner s pomočjo projektnih partnerjev razvil dve mobilni aplikaciji, ki zagotavljata vsebino za obiskovalce regij v štirih jezikih, ena izmed aplikacije je vodnik za kolesarje.

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast