Križišče Sebeborci – Puconci

V začetku meseca aprila se je končala ureditev območja križišča na državni cesti R1-232, odsek 1315 Petrovci – Martjanci, od km 14,820 do km 15,220  v skupni dolžini 400 m, križišče Sebeborci. Območje ureditve leži v k. o. Sebeborci v občini Moravske Toplice v...

Nadgradnja vodovodnega sistema B

2. faza izgradnje javnega vodovodnega sistema B je v teku. V naši občini bo v sklopu projekta ''Nadgradnja vodovodnega sistema B'' zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo za občane iz naselij Filovci, Bukovnica, Krnci, del naselja Fokovci, Ratkovci in...

VAŠKE IGRE 2022

  Pravila iger - 25 vaške igre OMT - Berkovci 2022 RAZPIS VAŠKE IGRE 2022- BERKOVCI Plakat  

UMRL JE ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE TOPLICE MAG. GEZA ERNIŠA

Sporočamo žalostno vest, da je umrl mag. Geza Erniša, prvi evangeličanki škof v Sloveniji. Občina Moravske Toplice mu je leta 2001 v zahvalo za njegov prispevek k ugledu, uveljavljanju in prepoznavnosti Občine Moravske Toplice podelila najvišje občinsko priznanje -...

OPPN za Etnovas v Motvarjevcih – osnutek za pridobitev prvih mnenj

V skladu s 111. členom  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) prosimo nosilce urejanja prostora (NUP) za izdajo prvega mnenja k prostorskemu aktu OPPN za Etnovas v Motvarjevcih. 00_naslovnica_OSNUTEK _OPPN za Etnovas v Motvarjevcih_2724...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast