ARHIV NOVIC IN OBVESTIL

Novice in obvestila

Rekonstrukcija dela ceste – IVANOVCI

Vreme omogoča, da podjetje Čista narava izvaja rekonstrukcijo cest v dolžini cca. 300 metrov. Rekonstrukcija zajema pripravo podlage, asfaltiranje ceste, naprava betonskega propusta in ureditev obcestnega jarka.   [gallery columns="2" size="full" link="file"...

Sporočilo za javnost

Javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice Občina Moravske Toplice je dne 30. 10. 2019 objavila Javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice.  Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija s stalnim...

Obvestilo o nedelovanju krajevnega urada Prosenjakovci

Obveščamo vas, da Krajevni urad Prosenjakovci zaradi višje sile do nadaljnjega ne bo posloval. V času nedelovanja omenjenega KU so strankam storitve  zagotovljene v času uradnih ur na najbližjem KU in na sedežu UE Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota....

Sofinanciranje šolnin

Spoštovani, obveščamo vas, da ima Javni štipendijski, razvojni, invalidski  in preživninski sklad Republike Slovenije  odprt JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I. (v nadaljevanju DIR)  Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni...

Turistična in promocijska taksa 2019

Obveščamo vas, da velja od 1. 1. 2019 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice (Ur.l. RS št. 57/2018), ki določa višino turistične in promocijske takse. Odlok pravi, da se za celotno območje občine Moravske Toplice določi: turistična taksa v...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast