LOKALNE VOLITVE

Novice in obvestila

ARHIV – PREDČASNE VOLITVE KS FOKOVCI

Na podlagi 24. in 26. člena v povezavi s 109. in 114 členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS. št. 94/07–UPB3, 45/08 IN 83/12), Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice razpisuje predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Fokovci. Predčasne volitve...

ARHIV – NAKNADNE PONOVNE VOLITVE 2015

  Razpis naknadnih ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Berkovci in Noršinci Rokovnik Sklep o določitvi volišč Javni poziv za imenovanje članov volilnih odborov SKLEP - predčasno glasovanje OBRAZEC - predlog za člana volilnega odbora OBRAZEC -...

LOKALNE VOLITVE 2014

Predsednik Državnega zbora RS je dne 24.06.2014, na podlagi 26. in 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo,...

Objave občinske volilne komisije

Objave:   Seznam kandidatov za volitve župana Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta Seznam kandidatov za volitve članov sveta krajevnih skupnosti POROČILO o izidu volitev - ŽUPAN POROČILO o izidu volitev - OBČINSKI SVET POROČILO o izidu...

Posebna občinska volilna komisija

Občinski svet Občine Moravske Toplice je 24.01.2011 v Posebno občinsko volilne komisijo imenoval: 1. Ludvik RITUPER, Murska Sobota - predsednik 2. Jolanka HORVAT, Moravske Toplice - namestnica predsednika 3. Franc KOVAČ, Prosenjakovci - član 4. Matilda FARIČ, Selo -...

Instruktivni obrazci za kandidiranje in podporo

OBVESTILO Obveščamo vas, da politične stranke lahko imajo enega predstavnika liste kandidatov za več kandidatur za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jo je določila politična stranka za volitve 5. oktobra 2014 (instruktivni obrazec KS-2). Andrej Benkovič...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast