Razpis naknadnih ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Berkovci in Noršinci Rokovnik Sklep o določitvi volišč Javni poziv za imenovanje članov volilnih odborov SKLEP - predčasno glasovanje OBRAZEC - predlog za člana volilnega odbora OBRAZEC -...