Skok na osrednjo vsebino
LOKALNE VOLITVE

REZULTATI VOLITEV

  IZID UDELEŽBE IZID UDELEŽBE PO VOLIŠČIH   ŽUPAN Izid glasovanja za župana (po številu glasov) Izid glasovanja za župana (po kandidatih) Izid glasovanja za župana (po voliščih)   OBČINSKI SVET Izidi glasovanja (po listah - izvoljeni kandidati) Izid...

UDELEŽBA IN IZIDI LOKALNIH VOLITEV

UDELEŽBA Prvi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 12. uri, glede na stanje na voliščih ob 11. uri. Drugi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 17. uri, glede na stanje na voliščih ob 16. uri.   IZIDI Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani po...

VOLILNI ODBORI

SESTAVA VOLILNIH ODBOROV PO VOLIŠČIH ZA LOKALNE VOLITVE 20. 11. 2022 Vabimo Vas, da se kot predsednik/ca, član/ica oziroma namestnik/ca volilnega odbora za volitve župana, za volitve članov občinskega sveta, volitve članov sveta krajevnih skupnosti ter volitve članov...

SEZNAMI KANDIDATOV

Seznam kandidatov za župana Seznam kandidatov za župana - madž Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta - madž Seznam kandidatur za svet KS Seznam kandidatur za svet KS - madž V primeru uporabe...

ŽREBANJE VRSTNEGA REDA KANDIDATOV

ŽREBANJE vrstnega reda kandidatov bo  v petek, dne 28. oktobra 2022 ob 8.00 uri v sejni sobi Občinske uprave občine Moravske Toplice. SKLEP - ŽREBANJE

KANDIDATI ZA OBČINO MORAVSKE TOPLICE

Na spletni strani Državne volilne komisije so objavljene vse vložene in na seji Občinske volilne komisije dne 20. 10. 2022 potrjene kandidature: KANDIDATI ZA OBČINO MORAVSKE TOPLICE

DRUGI NAČINI GLASOVANJA

PREDČASNO GLASOVANJE - 78. člen  Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) Predčasno glasovanje  bo potekalo v sredo, 16. 11. 2022 in v  četrtek, 17. 11. 2022, na naslovu Gasilski dom Moravske Toplice, Dolga ulica 63 v Moravskih Toplicah med 7.00 in 19.00 uro. Volivec, ki se...

Vlaganje kandidatur mora biti neposredno

Sklep Državne volilne komisije z dne 4. 10. 2022 določa, da morajo interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov ter seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložiti pristojni volilni komisiji...

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

LV2022-Obvestilo_invalida_o_enkratnem_glasovanju_po_posti_na_obmocju_Republike_Slovenije

Obvestilo Ministrstva za javno upravo predlagateljem kandidatur

Pri izpolnjevanju kandidatur je NUJNO upoštevati šifrant izobrazbe. Ministrstvo za javno upravo je občinske volilne komisije z dopisom obvestilo, da instruktivni vzorci kandidatur, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta...

Občinska volilna komisija

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 3. redni seji, dne 6. 2. 2019 v občinsko volilno komisijo imenoval: JOLANKA HORVAT, Moravske Toplice - predsednica, Kontakt: tel št. 031 526 730, jolanka.horvat@gmail.com EMIL VUČKIČ, Andrejci - namestnik predsednice, VLADO...

Posebna občinska volilna komisija

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 4. redni seji, dne 19. 3. 2019 in 25. redni seji 30. 8. 2022 v posebno občinsko volilno komisijo imenoval: LUDVIK RITUPER, Murska Sobota - predsednik, tel .št. 041 671 038, ludvik.rituper@siol.net JASMINA OPEC VÖRÖŠ, Rakičan...

VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Občinski svet je z Odlokom o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS št. 23/1996, 38/2014 in 56/2022) določil število članov svetov po posameznih krajevnih skupnostih in volilne enote za volitve v...

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Statut Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) v 14. členu določa, da ima Občinski svet občine Moravske Toplice 15 članov, od katerih sta dva člana predstavnika madžarske narodne skupnosti. Člani občinskega sveta se skladno s tretjim...

VOLITVE ŽUPANA

Vse kandidature se predložijo Občinski volilni komisiji Občine Moravske Toplice na Občinski upravi Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3 v Moravskih Toplicah najpozneje 20. 10. 2022 do 19.00 ure. OBRAZEC LV-1 Podpora kandidaturi za župana SLO OBRAZEC LV-1 Podpora...

VOLIŠČA IN VOLILNI ODBORI

Sklep o določitvi volišč Sklep - predčasno glasovanje Javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov Obrazec - predlog za člana volilnega odbora Izjava člana volilnega odbora...

RAZPISANE SO LOKALNE VOLITVE 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, Mag. Urška Klakočar Zupančič, je dne 20. 7. 2022, na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12,...

Posebna občinska volilna komisija

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 4. redni seji dne 19. 3. 2019 v Posebno občinsko volilno komisijo Občine Moravske Toplice imenoval: LUDVIK RITUPER, MURSKA SOBOTA - predsednik JASMINA OPEC VÖRÖŠ, RAKIČAN - namestnica predsednika LAURA SAPAČ, PORDAŠINCI -...

– Kandidature za volitve župana – vložene

1. Predlagatelj: Vlasta GLAVAČ IN SKUPINA VOLIVCEV     Kandidatura vložena: 17.10.2018 2. Predlagatelj: Tatjana VOKIĆ VOJKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV     Kandidatura vložena: 18.10.2018  

LOKALNE VOLITVE 2018

Predsednik Državnega zbora RS je dne 13.07.2018, na podlagi 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve...

– Kandidature za volitve župana – potrjene

1. Predlagatelj: Vlasta GLAVAČ IN SKUPINA VOLIVCEV     Kandidatura vložena: 17.10.2018 2. Predlagatelj: Tatjana VOKIĆ VOJKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV     Kandidatura vložena: 18.10.2018  

– Kandidature za volitve članov Občinskega sveta – potrjene

1. Predlagatelj: INICIATIVNI ODBOR LISTE MARJANA ŠARCA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE     Ime liste: LISTA MARJANA ŠARCA     Kandidatura vložena: 15.10.2018 2. Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI     Ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI    ...

Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija je organ občine, ki ga na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah za obdobje štirih let imenuje Občinski svet. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani. Vsak od njih ima tudi svojega namestnika. Predsednik in...

– Kandidature za volitve članov sveta MNSS – potrjene

1. Predlagateljica: Darinka Janko in skupina volivcev Kandidatura vložena: 10. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018 2. Predlagateljica: Jožica Sapač in skupina volivcev Kandidatura vložena: 12. 10. 2018; kandidatura potrjena: 18. 10. 2018   3. Predlagateljica:...

SEZNAM KANDIDATOV

Objavljeno 25.10.2018.   Seznam kandidatov za volitve župana - slo Seznam kandidatov za volitve župana - madž. Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta - slo Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta - madž Seznam kandidatov za...

– Kandidature za volitve članov sveta MNSS – vložene

1. Predlagateljica: Darinka Janko in skupina volivcev Kandidatura vložena: 10. 10. 2018 2. Predlagateljica: Jožica Sapač in skupina volivcev Kandidatura vložena: 12. 10. 2018   3. Predlagateljica: Lidija Dora in skupina volivcev Kandidatura vložena: 15. 10. 2018 4....

VOLILNI ODBORI

  Sestava volilnih odborov na lokalnih volitvah 2018

Objave občinske volilne komisije

Informacija o obveznem izvodu plakatov in drugih drobnih tiskov v zvezi z lokalnimi volitvami 2018 Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) je potebno obvezno poslati obvezne izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so promocijski plakati, letaki, brošure,...

NAKNADNE VOLITVE

Predčasno glasovanje na volišču za predčasno glasovanje: šifra volišča 7801901 predčasno glasovanje –Motvarjevci – Szentlászló, vaško-gasilski dom - falu és tűzoltóotthon, bo potekalo v četrtek 29. novembra 2018, in sicer od 7.00 do 19.00 uro. OBVESTILO Občinska...

Novice in obvestila po mesecih

Uradne ure – za stranke

Ponedeljek od 7.30 – 10.30 in 11.00 – 14.30
Sreda od 7.30 – 10.30 in 11.00 –  15.30
Petek od 7.30 – 13.30 in 11.00 -13.30
Dostopnost