Skok na osrednjo vsebino
JAVNI RAZPISI IN OBJAVE

Sklep o začetku priprave OPPN za Etnovas v Motvarjevcih

Objavljamo Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih, z OPPN se bo na podlagi 117. člena ZUreP-2 spremenila podrobnejša namenska raba prostora, več na spodnji povezavi. Sklep o začetku...

Javni razpis – prosto delovno mesto – administrator VI

Občina Moravske Toplice objavlja prosto delovno mesto v organu skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo za nedoločen čas s polnim delovnim časom - Administrator VI. Prijave so možne do 24. 3. 2024. Razpis Administrator VI

OBVESTILO CSD POMURJE – DOLGOTRAJNA OSKRBA

Uveljavitev prvega dela novega Zakona o dolgotrajni oskrbi S 1. januarjem 2024 je stopil v veljavo prvi del novega Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki prinaša nekaj sprememb glede statusa družinskih pomočnikov. V skladu z novim zakonom se družinski pomočnik, opredeljen v...

Dopolnjen osnutek za OPPN Piščančji hlev Filovci

  V skladu s 122. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) prosimo nosilce urejanja prostora (NUP) za izdajo ponovnega prvega mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN za gradnjo...

RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJE ZA LETO 2023/2024

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (v nadaljevanju PIF) na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju v občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 91/11), objavlja R A Z P I S  ZA...

OPPN za Etnovas v Motvarjevcih

V skladu s 119. členom v povezavi s 114. členom Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), prosimo nosilce urejanja prostora (NUP) za izdajo končna mnenja k prostorskemu aktu OPPN za Etnovas v Motvarjevcih. naslovnica...

Novice in obvestila po mesecih

Uradne ure – za stranke

Ponedeljek od 7.30 – 10.30 in 11.00 – 14.30
Sreda od 7.30 – 10.30 in 11.00 –  15.30
Petek od 7.30 – 13.30 in 11.00 -13.30
Dostopnost