Skok na osrednjo vsebino

POZIV lastnikom priobalnih zemljišč

RS Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode obvešča vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda (so vsi vodotoki, ki v prilogi Zakona o vodah niso navedeni kot vodotoki 1. reda (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244), da so...

Odločb za sušo še ni

Ocena škode po suši v letu 2022 še ni bila v celoti potrjena na vladi, zato odločb o finančni pomoči po suši oškodovanci še niso prejeli. Z namenom pomoči živinorejskim kmetijam je Vlada RS potrdila samo oceno izpada krme zaradi suše in 25. novembra lani izdala Odlok...

Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice v naselju Pordašinci

V Uradnem listu št.166/2022 dne 30. 12. 2022 je bil objavljen Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice v naselju Pordašinci. Nadomestne volitve se opravijo v nedeljo 2. 4. 2023. Za dan razpisa volitev, s...

Dostopnost