Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Razpisi in objave

Javna naročila
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV OBČINE MORAVSKE TOPLICE, JAVNIH ZAVODOV V NJENI VEČINSKI ALI PRETEŽNI LASTI IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI

nazaj

Kontakt