Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Razpisi in objave

DRUGE OBJAVE, NAMERE....
Javni razpis za dodelitev sredstev za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal v Občini Moravske Toplice v letu 2019

nazaj

Kontakt