Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Razpisi in objave

DRUGE OBJAVE, NAMERE....
NAMERO za prodajo po metodi neposredne pogodbe naslednjega nepremičnega premoženja:
Datum objave:
11.05.2018
Datum zaključka:
31.05.2018
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Vsebina razpisa:

zazidano stavbno zemljišče parcela 1771 katastrska občina Selo, v izmeri . 961 m2 .


Razpisna dokumentacija:

nazaj

Kontakt