Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Razpisi in objave

DRUGE OBJAVE, NAMERE....
Namero o prodaji po metodi neposredne pogodbe
Datum objave:
25.09.2017
Datum zaključka:
11.10.2017
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Vsebina razpisa:

 

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)

namero o prodaji po metodi neposredne pogodbe

naslednjega premičnega premoženja:

1 kom rabljena sedežna garnitura Wirginira
4 kom rabljena pisalna miza,
5 kom rabljen stol cagli 525,
22 kom rabljen stol s poličko,
1 kom rabljen TV stenski nosilec,
1 kom rabljen obešalnik.

Orientacijska vrednost opreme znaša 292,00 EUR.
Pisarniška oprema se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Možen je le nakup vse opreme skupaj.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Martini Vink Kranjec, tel. 02 538 15 04 ali na e - naslovu: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si.
V kolikor se bo izkazalo, da je za nakup zainteresiranih več oseb, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni.

Številka: 410-00043/2017-1
Moravske Toplice, 25.09.2017
                                                                     Župan: Alojz Glavač, l.r.

 

 


Objavljeno na spletni strani občine dne 25.09.2017.

 


Razpisna dokumentacija:

nazaj

Kontakt