Skok na osrednjo vsebino
Blog

SANACIJA KRATKE IN LEVSTIKOVE ULICE – MORAVSKE TOPLICE

Na delu Kratke ulice (od prečne Kratke ulice do ulice Ob igrišču) poteka sanacija voziščne konstrukcije in preureditev površine za pešce. Obstoječa površina za pešce se v celoti ruši in se izvede nivojska površina za pešce od vozišča ločena z ropotno talno označbo. Na...

PODPIS GRADBENE POGODBE – IVANCI

Včeraj sta župan Občine Moravske Toplice, g. Alojz Glavač, in direktor podjetja Teleg-m d.o.o., g. Milovan Gazibarić, podpisala pogodbo za izgradnjo enostranskega pločnika z javno razsvetljavo ob lokalni cesti LC 269071 in obnovo vodovoda v naselju Ivanci. Podpisu...

Lipnica št. 191

Časopis Lipnica št. 191, več v priponki Lipnica_191

RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJE ZA LETO 2023/2024

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (v nadaljevanju PIF) na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju v občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 91/11), objavlja R A Z P I S  ZA...

OPPN za Etnovas v Motvarjevcih

V skladu s 119. členom v povezavi s 114. členom Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), prosimo nosilce urejanja prostora (NUP) za izdajo končna mnenja k prostorskemu aktu OPPN za Etnovas v Motvarjevcih. naslovnica...

OBISK VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC

Varuh človekovih pravic je bil danes na obisku v Občini Moravske Toplice, kjer se je srečal z županom Alojzom Glavačem in podžupanom Sašem Koca in se z njima pogovoril o izzivih in najbolj perečih težavah, s katerimi se srečujeta pri svojem delu. Po srečanju je varuh...

OBČINA OD BLIZU: KS BUKOVNICA

Občina Moravske Toplice prinaša aktivnosti krajevnih skupnosti na spletne digitalne platforme. Tokrat o trenutnih aktivnostih v Krajevni skupnosti Bukovnica. Vabljeni k ogledu video posnetka na spodnji povezavi. Predsednica KS Bukovnica, ga. Jožica Hartman,...

9. redna seja Občinskega sveta

Vabilo Zapisnik 8. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi K tč. 3 - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence K tč. 4 -...

OBČINA OD BLIZU: KS ČIKEČKA VAS

Občina Moravske Toplice prinaša aktivnosti krajevnih skupnosti na spletne digitalne platforme. Tokrat o trenutnih aktivnostih v Krajevni skupnosti Čikečka vas. Vabljeni k ogledu video posnetka na spodnji povezavi. Predsednik KS Čikečka vas, g. Vladimir Kerčmar,...

OMOGOČANJE MULTIMODALNE MOBILNOSTI OSEB Z RAZLIČNIMI OVIRANOSTMI

Z veseljem sporočamo, da smo se pridružili projektu "𝗢𝗺𝗼𝗴𝗼𝗰̌𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗼𝘀𝗲𝗯 𝘇 𝗿𝗮𝘇𝗹𝗶𝗰̌𝗻𝗶𝗺𝗶 𝗼𝘃𝗶𝗿𝗮𝗻𝗼𝘀𝘁𝗺𝗶". Glavni cilj projekta je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki se uvrščajo med bolj...

OBČINA OD BLIZU: KS IVANCI

Občina Moravske Toplice prinaša aktivnosti krajevnih skupnosti na spletne digitalne platforme. Tokrat o trenutnih aktivnostih v Krajevni skupnosti Ivanci. Vabljeni k ogledu video posnetka na spodnji povezavi. Predsednik KS Ivanci, g. Alojz Trplan, pripoveduje o...

Komasacija Martjanci – Noršinci: NAČRT NOVE RAZDELITVE ZEMLJIŠČ

V prilogi najdete načrt nove razdelitve zemljišč z novimi parcelnimi številkami komasacijskega območja Martjanci – Noršinci. Načrt nove razdelitve zemljišč z novimi parcelnimi številkami si lahko ogledate tudi na Vaško - gasilskem domu  v Noršincih, Noršinci 3b in na...

OBČINA OD BLIZU: KS ANDREJCI

Občina Moravske Toplice prinaša aktivnosti krajevnih skupnosti na spletne digitalne platforme. Tokrat o trenutnih aktivnostih v Krajevni skupnosti Andrejci. Vabljeni k ogledu video posnetka na spodnji povezavi. Predsednik KS Andrejci, g. Andrej Makari, pripoveduje o...

DELITEV ZABOJNIKOV ZA STEKLO

Podjetje Saubermacher & komunala bo izvedlo delitev zabojnikov za steklo v ponedeljek 2. oktobra in v torek, 3. oktobra 2023, na naslednjih lokacijah in ob navedenih terminih:   Naročen zabojnik lahko prevzamete na katerikoli od navedenih lokacij. Zabojnik...

ETM 2023

Evropski teden mobilnosti, namenjen varčnim potem, smo letos posvetili prenovi Bike centra Moravske Toplice s katerim dobiva zelena destinacija Moravske Toplice sodoben center za kolesarje in obilo informacij o ponudbi destinacije in širše regije. Dolgoročno si...

PODPIS GRADBENE POGODBE – FILOVCI

Danes sta župan Občine Moravske Toplice, g. Alojz Glavač in član uprave podjetja Pomgrad d.d., g. Boris Sapač, podpisala gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo cest v vasi Filovci. Skupna vrednost pogodbenih del znaša 730.286,93 EUR z DDV. Rok za dokončanje del je 15. 11....

OBVESTILO o nadaljevanju investicijskih del v Sebeborcih

Rekonstrukcija cest Sebeborci (ŽLAKI) v izvajanju z vzporedno ureditvijo odvodnjavanje, ureditve cestne razsvetljave in delno obnova vodovoda ter polaganje cevne kanalizacije za elektro omrežje Rekonstrukcijo javnih poti JP 765551 (Sebeborci – Podžlaki), JP 765561...

OBČINA OD BLIZU: KS MLAJTINCI – LUKAČEVCI

Občina Moravske Toplice prinaša aktivnosti krajevnih skupnosti na spletne digitalne platforme. Tokrat o trenutnih aktivnostih v Krajevni skupnosti Mlajtinci - Lukačevci. Vabljeni k ogledu video posnetka na spodnji povezavi. Predsednik KS Mlajtinci - Lukačevci, g....

27. OBČINSKI PRAZNIK V NORŠINCIH

V soboto, 9. septembra 2023, je v Noršincih potekal 27. občinski praznik. Iskreno se zahvaljujemo KS Noršinci za odlično izpeljano prireditev. Na občinskem prazniku smo podelili več vrst priznanj. Prejemniki so: PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE SO PREJELI: JOŽEF...

OBČINA OD BLIZU: KS NORŠINCI

Občina Moravske Toplice prinaša aktivnosti krajevnih skupnosti na spletne digitalne platforme. Tokrat o trenutnih aktivnostih v Krajevni skupnosti Noršinci. Vabljeni k ogledu video posnetka na spodnji povezavi. Predsednik KS Noršinci, g. Tomaž Lopert, pripoveduje o...

27. občinski praznik občine Moravske Toplice, 09.09.2023 – NORŠINCI

Spoštovane občanke, spoštovani občani in vsi, ki ste kakorkoli povezani z delovanjem naše občine, vljudno vabljeni na slavnostno sejo OS in proslavo ob 27. občinskem prazniku naše občine, ki bo tokrat potekal v Noršincih. PROGRAM: 16.00 - Slavnostna seja občinskega...

OBVESTILO o pričetku del v naselju Sebeborci (ŽLAKI)

Občina Moravske Toplice obvešča, da bo glavni izvajalec del, Teleg-m d.o.o. v naslednjem tednu, predvidoma v ponedeljek, 4. 9. 2023 pričel z rekonstrukcijo javnih poti JP 765551 (Sebeborci – Podžlaki), JP 765561 (Matajova Graba), JP 765571 (Podžlake – Skaličev breg)...

ZBIRANJE PRIJAV OŠKODOVANCEV – POPLAVE MED 4. IN 6. AVGUSTOM 2023

Spoštovani, obveščamo vas, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep, št. 844-30/2023-18-DGZR z dne 10. 8. 2023, o pričetku ocenjevanja škode zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem, ki je povzročilo katastrofalne poplave med 4. in 6....

NUJNO OBVESTILO ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE REPUBLIKE SLOVENIJE

Štab Civilne zaščite Slovenije je obvestil vse občine, tudi v Pomurju, da če bodo v naslednjih 12-urah prožene sirene z znakom za opozorilo na nevarnost, to pomeni nevarnost poplavnega vala. Prebivalce se naprej seznanja zaradi napovedanih dogodkov (ARSO) v izogib...

8 . redna seja občinskega sveta – 05.09.2023 ob 15.30

vabilo zapisnik 7. seja OS K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov OS K tč. 2 - Poročilo o izvrševanju proračuna OMT 2. Poročilo o izvrševanju proračuna januar-junij 2023 3. Realizacija prihodkov proračuna 30.06.2023 4. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov...

OBČINA OD BLIZU: KS MORAVSKE TOPLICE

Občina Moravske Toplice prinaša aktivnosti krajevnih skupnosti na spletne digitalne platforme. Tokrat o trenutnih aktivnostih v Krajevni skupnosti Moravske Toplice. Vabljeni k ogledu video posnetka na spodnji povezavi. Predsednica KS M. Toplice, ga. Cveta Davidovski,...

OBČINA OD BLIZU: KS PROSENJAKOVCI

Občina Moravske Toplice prinaša aktivnosti krajevnih skupnosti na spletne digitalne platforme. Tokrat o trenutnih aktivnostih v Krajevni skupnosti Prosenjakovci. Vabljeni k ogledu video posnetka na spodnji povezavi. Predsednik KS Prosenjakovci, g. Štefan Kovač,...

NUJNO OBVESTILO OB POPLAVNI NEVARNOSTI

Glede na trenutno vremensko situacijo in slabe prognoze za naprej, prosimo vse občane, da poskrbijo za nujne ukrepe za samozaščito. Za vse intervencijske potrebe sta na razpolago telefonski številki: poveljnik CZ mag. Slavko Škerlak 031-687-760 in podžupan Sašo Koca...

IZVEDBA ODMERE NUSZ ZA LETO 2023

Obveščamo vas, da je Finančna uprava RS za Občino Moravske Toplice izvedla odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023. Datum odpreme odločb je 27. julij 2023, datum zapadlosti obveznosti je: 1. obrok 11. 9. 2023 2. obrok 11.10.2023 3. obrok...

PODPIS GRADBENE POGODBE – SEBEBORCI

Danes sta župan Alojz Glavač in predstavnik podjetja TELEG-M d.o.o., g. Milovan Gazibarić, podpisala gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo cest, obnovo dela vodovoda in vzpostavitev cestne razsvetljave v vasi Sebeborci. Vrednost del po pogodbi znaša 622.318,12 EUR. Rok...

OBVESTILO – ELEKTRO MARIBOR

Močne nevihte z vetrom, ki so 25. 7. 2023 zajele severovzhodni del Slovenije, so na celotnem oskrbnem območju družbe Elektro Maribor povzročile okvare električnega omrežja. Razmere so bile zelo hude in so še zmeraj, saj je bilo kar 44.000 odjemalcev brez oskrbe z...

NEURJE, 25. JULIJ

25. julija, v torek, nam dopoldne ni prineslo nič dobrega. Doseglo nas je silovito neurje, ki je odkrivalo strehe, podiralo drevesa in elektro omrežje. Zahvaljujemo se vsem gasilcem (PGD Sebeborci, M. Toplice, Tešanovci, Krnci), članoma štaba CZ, gasilcem iz M. Sobote...

Novice in obvestila po mesecih

Uradne ure – za stranke

Ponedeljek od 7.30 – 10.30 in 11.00 – 14.30
Sreda od 7.30 – 10.30 in 11.00 –  15.30
Petek od 7.30 – 13.30 in 11.00 -13.30
Dostopnost