Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Vse novice, dogodki in obvestila

Razvrsti po datumu:    Novejši prej    |    Starejši prej
17. junij 2019

OBVESTILO

o nedelovanju javne razsvetljave v delu naselja Moravke Toplice (Kranjčeva ulica in Dolga ulica).

V naselju Moravske Toplice poteka zamenjava starih števcev električne energije. Zamenjavo opravlja podjetje Elektro Maribor OE MS. Novi digitalni števci ne omogočajo tokovnih preobremenitev in avtomatsko izklopijo porabnika. Do te situacije je prišlo tudi v delu javne razsvetljave na Kranjčevi in Dolgi ulici. V takem primeru Elektro Maribor kot distributer električne energije zahteva novo vlogo in izda soglasje za večjo priključno moč odjemnega mesta. Distributer mora preračunati pri takih primerih povečanje priključne električne moči in razpoložljivost NN omrežja vse do prve TP postaje. Ker je bilo takih primerov v Moravskih Toplicah več, je postopek daljši. Po naših posredovanjih, da gre za središče turističnega kraja Moravske Toplice, so dana zagotovila, da bo podjetje Elektro Maribor še danes priključilo javno razsvetljavo na omrežje. Za morebitne nevšečnosti se domačinom in gostom opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

                                                                                Občinska uprava

27. maj 2019

2. Mednarodni sejem bučnih olj Alpe-Adria

  1. 25.maja 2019 je v Varaždinu v prostorih Varaždinske županije potekal 2. Mednarodni sejem bučnih olj Alpe-Adria.

Na Sejem, v okviru katerega je potekalo tudi ocenjevanje bučnih olj, je bilo prijavljenih skupaj 155 pridelovalcev z 184 vzorci iz Avstrije, Madžarske, Slovenije in Hrvaške. Iz Slovenije je prijavljenih 42 pridelovalcev in 22 različnih občin, 6 iz Občine Moravske Toplice. Analiza in vrednotenje olja je bi bila izvedena v skladu z zahtevami HRN EN ISO / IEC 17025: 2007. Analizirala se je kemična sestava olja in opravila senzorična analiza. Letošnji prvak razstave je Reinhard Prutej iz Vidre vasi v Avstriji.

V kategoriji nerafinirano bučno olje po tradicionalni metodi je iz Občine Moravske Toplice Zlato medaljo prejel Denis Vitez iz Tešanovcev. Srebrno medaljo so prejeli Anton Horvat iz Ivancev, Barbara Cigut iz Noršincev ter Franc Kučan iz Tešanovcev. Igor Camplin iz Bogojine je prejel posebno priznanje.

Tekmovanje je potekalo tudi v kategoriji hladno stiskanega bučnega olja, kjer pa iz Občine Moravske Toplice nismo imeli predstavnika.

Nagrajencem čestitamo!

 

22. maj 2019

Pravljični park

Ta teden je uradno odprl svoja vrata Pravljični park v Moravskih Toplicah. Park je nastal v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska, v sklopu projekta Tele-ka-land.  Namenjen je predvsem najmlajšim. Več informacij lahko dobite v TIC Moravske Toplice, ki izvaja projekt v Moravskih Toplicah.

22. maj 2019

Občina Moravske Toplice prejela znak Slovenia Green

Ob dnevu svetovne biotske raznovrstnosti je v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) in Konzorcija Slovenia Green v Rogaški Slatini poteka tretji ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA. Letošnji osrednji dogodek trajnostnega turizma Slovenije poteka na temo Turizem in podnebne spremembe.

Na letošnjem dogodku je Občina Moravske Toplice prejela znak  Slovenia Green in podpisala 'Vodno zavezo', s katero so podpisniki izrazili spoštovanje do vode, še posebej pitne vode. 

Več o dogodku: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/9593-tretji-zeleni-dan-slovenskega-turizma

18. april 2019

NAKNADNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI FILOVCI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI SEBEBORCI

Občinska volilna komisija je na svoji prvi seji dne 17. 4. 2019 razpisala NAKNADNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI FILOVCI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI SEBEBORCI (Uradni list RS št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019).

Naknadne volitve sedmih članov sveta KS Filovci (volilna enota Filovci) in sedmih članov sveta KS Sebeborci (volilna enota Sebeborci) se opravijo v nedeljo, 30. 6. 2019. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se določi petek 26. 4. 2019. 

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje do 6. 5. 2019 dajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov, ki imajo stalno prebivališče v krajevni skupnosti. Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bodo najpozneje v treh dneh po javnih objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.

Najpozneje 30. 5. 2019 je pri občinski volilni komisiji potrebno vložiti kandidature za svet krajevne skupnosti, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci). Skupina volivcev (10) določajo kandidature za člane sveta KS z dajanjem podpore na seznamu. Podatke v seznamu podpor overi občinska volilna komisija. Predlagatelj kandidature ob predložitvi kandidature občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidature. Vse potrebne obrazce najdete na spletni strani občine.

 » več
1. februar 2019

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice obveščamo, da so bile odločbe o odmeri NUSZ za leto 2018, odpremljene 31.01.2019. Datumi zapadlosti obveznosti so: 1. obrok 18.03.2019, 2. obrok 17.06.2019, 3. obrok 16.08.2019 in 4. obrok 04.11.2019.

Opozarjamo vas, da je zadnji rok za vložitev morebitnih pritožb 04.03.2019.

Obenem vas obveščamo, da se odprema odločb o odmeri NUSZ za leto 2019 predvideva v drugi polovici leta 2019.

23. januar 2019

OBVESTILO zainteresirani javnosti

Zavod za zaposlovanje Območna služba Murska Sobota obvešča zainteresirane brezposelne osebe o možnostih vključevanja v tečaje – Neformalno izobraževanje in usposabljanje

 » več
21. januar 2019

Turistična in promocijska taksa 2019

Obveščamo vas, da velja od 1. 1. 2019 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice (Ur.l. RS št. 57/2018), ki določa višino turistične in promocijske takse. Odlok pravi, da se za celotno območje občine Moravske Toplice določi:

  • turistična taksa v višini 1,60 EUR na osebo na dan,
  • promocijska taksa v višini 0,40 EUR na osebo na dan.

Skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

16. junij 2014

Látogatás Moravske Toplice és Dobronak Község nemzetiségileg vegyesen lakott területén és Szentgotthárdon (Európa a polgárokért)

A kisebbségek a helyi környezetekben, az európaizálóódás tükrében című projekt vezető partnereként Moravske Toplice Község látta vendégül a szlovákiai, szerbiai, magyarországi és szlovéniai nemzeti kisebbségek/közösségek képviselőit. Hogy a projektpartnerek betekintést nyerjenek a hazai magyar kisebbségi/nemzeti közösség működésébe, Moravske Toplice és Dobronak Község nemzetiségileg vegyesen lakott területeire, illetve Szentgotthárdra látogattunk.

Urnik odvoza odpadkov Saubermacher-Komunalav letu 2019

Spoštovani občani in občanke,

obveščamo vas, da smo uvedli majhno spremembo pri pošiljanju Urnika odvoza odpadkov za prihodnje leto. Urnik odvoza odpadkov za leto 2019 v vašem naselju bo tako letos sestavni del računa za mesec november 2018, ki ga boste uporabniki naših storitev prejeli v začetku meseca decembra.

Naprošamo vas, da ste pozorni in urnika ne vržete v koš, ampak ga shranite, saj ga boste potrebovali celo leto 2019. Urniku bo poleg navodil in nasvetov za ločevanje odpadkov priložen tudi obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz individualnih stanovanjskih hiš ter prijavnica za brezplačno SMS obveščanje o terminih odvoza odpadkov.

Urnik odvoza odpadkov boste tako kot doslej od 1. januarja 2019 našli tudi na naši spletni strani www.saubermacher-komunala.si.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri ločenem zbiranju odpadkov v iztekajočem se letu in upamo, da bomo tudi v prihodnje skupaj ustvarjali zdravo okolje.

Kontakt