Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

21. januar 2013

PODELITEV ŠTIPENDIJ V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

S štipendijami občina izpričuje pozitiven odnos do izobraževanja mladih

Moravske Toplice, 19. januar 2013.

Pomurska izobraževalna fundacija (PIF) je tudi v študijskem letu 2012/13 v sodelovanju z Občino Moravske Toplice, objavila javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice. Na osnovi razpisa, objavljenega v občinskem glasilu Lipnica ter na spletni strani občine in PIF dne 08.10.2012, je vlogo za pridobitev štipendije Občine Moravske Toplice posredovalo 36 študentov, od katerih jih je 32 izpolnjevalo vse razpisne pogoje ter jim je bila odobrena štipendija. Skupna višina štipendij za študijsko leto 2012/2013 znaša 35.300,00 evrov. Višina štipendije posameznega štipendista je določena na podlagi seštevka točk, doseženega po naslednjih kriterijih: oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja, povprečna ocena v preteklem študijskem letu in letnik študija v študijskem letu 2012/2013.

Slavnostni podpis pogodb o štipendiranju je bil v soboto, 19. januarja 2013 ob 11. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice v Moravskih Toplicah. 
Štipendiste sta pozdravila župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač in predsednik uprave PIF dr. Mitja Slavinec.
Svečani podpis pogodb bo s svojim nastopom popestril nekdanji štipendist Občine Moravske Toplice Jernej Vitez s sestro Mojco.


Kontakt