Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

24. oktober 2012

NOVA BLAGOVNA ZNAMKA MORAVSKIH TOPLIC IN PRODUKTI

Nova blagovna znamka Moravskih Toplic je nastala  v okviru projekta "Poti dediščine Moravskih Toplic" z akronimom Modro&zeleno v sklopu LAS GORIČKO 2011, ki je sofinanciran s sredstvi LEADER, ter s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. Organ upravljanja programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Nosilec projekta je TIC Moravske Toplice s partnersko podporo Občine Moravske Toplice.


V okviru projekta so nastali sta nastali osrednji promocijski tiskovini, imidž katalog doživetij v Moravskih Toplicah in okoliških krajih ter zemljevid kraja Moravske Toplice oziroma občine Moravske Toplice. Priložnostno so ob tem nastali tudi drobni pomocijski materiali (mape, vrečke, bloki, majice). 

Projekt se izvaja med januarjem in novembrom 2012, vrednost projekta je 22.00O evrov.

Elektronske različice promocijskih tiskovin v dveh jezikovnih različicah (SLO/NEM/ANG) in (CRO/HU/IT) najdete v nadaljevanju oziroma v prilogah. 

Kontakt