Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

5. september 2019

JAVNA RAZPRAVA

Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Moravske Toplice.

Kontakt