Blog

Novice in obvestila

Obvestilo

Obveščamo vas, da je zaradi porabe razpoložljivih sredstev Javni razpis za dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij v Občini Moravske Toplice v letu 2020 zaprt.  

Ponovna zaostritev ukrepov zaradi Covid – 19

Epidemiološka slika v naši bližnji soseščini se slabša. V Sloveniji smo imeli v zadnjem mesecu 44 vnosov okužb iz tujine, največ iz Srbije, Bosne in Hercegovine in  Kosova. Vlada namerava na današnji dopisni seji sprejeti zmanjšanje število ljudi, ki se lahko pri nas...

Javna razsvetljava od potoka Lipnica do naselja Mlajtinci

Ob hodniku za pešce od potoka Lipnica (Tešanovci) do naselja Mlajtinci se izvaja izgradnja javne razsvetljave, ki bo namenjena osvetljevanju hodnika za pešce. Razsvetljava je bila načrtovana energetsko racionalno in v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega...

Vodovod in kanalizacija do počitniških objektov Mlajtinci

Na koncu naselja Mlajtinci v smeri Ivanci, nasproti športnega centra, sta nastali dve počitniški hiši v zasebni lasti. Za potrebe oskrbe omenjenih počitniških hišk, v prihodnje se napoveduje še nadaljevanje, je občina pristopila k izgradnji podaljšanja vodovoda in...

Sanacija vrtine Mt-2/61 Rimska čarda

Občina Moravske Toplice je lastnica vrtine Mt-2 na območju Odloka o lokacijskem načrtu za območje novega zdravilišča Rimska Čarda (Uradni list RS, št. 117/03). Vrtina je bila vrsto let v mirovanju. V okviru priprav za pridobitev koncesije je občina začela z izvedbo...

POLNJENJE INDIVIDUALNIH BAZENOV

Zaradi aktualne problematike polnjenja individualnih bazenov pri uporabnikih, objavljamo link do članka na spletni strani upravljavca vodovoda Vodovod SISTEMA B, kjer najdete obrazložitev na kakšen način napolniti bazen na domačem dvorišču z čim manjšimi stroški....

Obisk ministra Jerneja Vrtovca na Občini Moravske Toplice

V petek 19. junija 2020 je Občino Moravske Toplice obiskal minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec. Sestal se je z županom in predsednikom Sveta regije Alojzom Glavačem. Sestanka sta se udeležila tudi mag. Damjan Jaklin, državni sekretar, in poslanec Jože Horvat....

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast