Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

6. avgust 2019

OBVESTILO - AJPES

Celovita prenova Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Od 1. 1. 2020 vam bo na voljo težko pričakovan in celovito prenovljen Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP). Podatki bodo na voljo vsem uporabnikom v spletni aplikaciji in kvalificirani upravičenci (notarji, izvršitelji, upravitelji, osebje sodišča in davčni organ) bodo lahko sami opravili vpis podatkov v register. Vzpostavljena bo tudi neposredna povezava z vsemi zalednimi registri, kar bo omogočalo hitrejši vpis v matično evidenco. Možne zastavljene premičnine bodo motorna vozila, poslovna oprema, zaloge ter gospodarska javna infrastruktura. Podrobnejšo vsebino in pravila dostopa bo uredila nova Uredba o RZPP, ki je že v obravnavi pri pristojnih organih.

Iskanje v RZPP

Nova Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

Dne 9.6.2019 je stopila v veljavo nova Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, ki predpisuje vsebino prijave in način vložitve prijave za vpis v Poslovni register Slovenije (PRS).

Obrazci za vpis v PRS sedaj niso več priloga Uredbe, temveč so objavljeni na spletni strani AJPES. Vsebina obrazcev ni več obvezna in lahko poslovni subjekt prijavo vloži tudi v drugi obliki, pomembno je le, da navede vse zahtevane podatke.

VEM/SPOT točke AJPES

Najhitrejši način za registracijo podjetja in priglasitev vseh sprememb je VEM/SPOT točka AJPES, kjer lahko uredite tudi druge postopke, kot so prijava davčnih podatkov, oddaja vloge za izdajo DDV številke, prijava v obvezno socialno zavarovanje za primer poškodbe pri delu/poklicne bolezni ter oddaja vloge za izdajo obrtnega dovoljenja.

Naloge točk VEM/SPOT opravljamo v vseh izpostavah AJPES na 12 lokacijah v Sloveniji.

Kontakt