Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

16. julij 2019

OBVESTILO O PRIČETKU GRADNJE DELA PRIMARNEGA VODOVODA IN PLOČNIKOV V SEBEBORCIH

Spoštovani udeleženci v prometu, obveščamo vas, da se bo v drugi polovici meseca julija in predvidoma do sredine meseca septembra 2019 v naselju Sebeborci izvajala gradnja primarnega vodovoda v levem robu republiške ceste od hišne številke 56 A do odcepa za Ivanovce. V istem časovnem obdobju bo grajen tudi pločnik z javno razsvetljavo na desni strani republiške ceste, na odseku od začetka naselja, vse do cestnega odcepa za Ivanovce. V času gradnje bo na republiški cesti promet potekal izmenično po enem voznem pasu. Pločnik, kakor tudi vodovod, bosta grajena po odsekih, tako da ne bo preveč moteno odvijanje prometa. Dostopi do posameznih objektov bodo moteni le za kratek čas, ko se bo odvijalo delo na samem priključku. Dela se bodo predvidoma pričela na spodnjem, južnem delu posameznega objekta (vodovoda in pločnika) in nadaljevala proti severu, tako da bo potek gradnje vnaprej predvidljiv.

Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je bilo dogovorjeno, da bodo po zaključku zgoraj navedenih del pristopili k sanaciji republiške ceste skozi naselje.

Vse udeležence v prometu naprošamo za malo potrpežljivosti v času gradnje, saj bo po zaključku navedenih del naselje Sebeborci pridobilo prijetnejši videz in bistveno izboljšano varnost v cestnem prometu.

Kontakt