Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

7. maj 2019

Elaborat za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije

Občina Moravske Toplice je v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/2018) pripravila predlog Elaborata za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije ob regionalnih cestah v občini Moravske Toplice, v katerem so natančno opredeljene lokacije postavitve nosilcev tabel in vsebina lamel na posameznem nosilcu.

Obveščamo vas, da lahko zainteresirana javnosti najkasneje do 20. 5. 2019, poda pripombe in predloge, ki jih pošlje na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si .

Občinska uprava

Kontakt