Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

18. april 2019

NAKNADNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI FILOVCI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI SEBEBORCI

Naknadne volitve sedmih članov sveta KS Filovci (volilna enota Filovci) se opravijo v nedeljo, 30. 6. 2019.

Za predčasno glasovanje v svet Krajevne skupnosti Filovci se določi: šifra volišča 7801901 predčasno glasovanje – Filovci, vaško-gasilski dom, sreda 26. junij 2019, in sicer od 7.00 do 19.00 ure.

Seznam kandidatov za naknadne volitve članov svetov Krajevne skupnosti Filovci in Krajevne skupnosti Sebeborci je v prilogi.

Preberi več

Kontakt