Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

18. april 2019

NAKNADNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI FILOVCI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI SEBEBORCI

Občinska volilna komisija je na svoji prvi seji dne 17. 4. 2019 razpisala NAKNADNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI FILOVCI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI SEBEBORCI (Uradni list RS št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019).

Naknadne volitve sedmih članov sveta KS Filovci (volilna enota Filovci) in sedmih članov sveta KS Sebeborci (volilna enota Sebeborci) se opravijo v nedeljo, 30. 6. 2019. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se določi petek 26. 4. 2019. 

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje do 6. 5. 2019 dajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov, ki imajo stalno prebivališče v krajevni skupnosti. Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bodo najpozneje v treh dneh po javnih objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.

Najpozneje 30. 5. 2019 je pri občinski volilni komisiji potrebno vložiti kandidature za svet krajevne skupnosti, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci). Skupina volivcev (10) določajo kandidature za člane sveta KS z dajanjem podpore na seznamu. Podatke v seznamu podpor overi občinska volilna komisija. Predlagatelj kandidature ob predložitvi kandidature občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidature. Vse potrebne obrazce najdete na spletni strani občine.

Preberi več

Kontakt