Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

2. april 2019

OBVESTILO

Župan Alojz Glavač je s 01.04.2019 imenoval dva podžupana, ki bosta funkcijo opravljala nepoklicno.

Podžupana Občine Moravske Toplice sta postala Sašo Koca in Andrej Baligač.

Kontakt