Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

4. marec 2019

PRODAJA NEPREMIČNIN

po metodi neposredne pogodbe - parc. št. 1054/8, 1054/9, 1054/14, 1054/15, 1054/16 vse k.o. Martjanci, je objavljena pod rubriko AKTUALNI RAZPISI IN OBJAVE.

 

Kontakt