Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

7. februar 2019

JAVNA RAZPRAVA Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 3. redni seji dne 06.02.2019 sprejel predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 in predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020, skupaj s prilogami.

Predlagan proračun v skladu s 83. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 52/17), posredujemo v JAVNO RAZPRAVO, ki traja od 07.02.2019 do 22.02.2019.

V času javne razprave lahko zainteresirana javnost poda pisne pripombe in predloge, ki jih pošlje na naslov Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, ali na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si.

Več v prilogi.

 

Kontakt