Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Filovci, Motvarjevci in Sebeborci

Občinska volilna komisija je ob preizkusu kandidatur dne 18. 10. 2018 ugotovila, da niso vložene kandidature za člane sveta KS Filovci, Motvarjevci in Sebeborci. 

Naknadne volitve sedmih članov sveta KS Filovci (volilna enota Filovci), petih članov sveta KS Motvarjevci (volilna enota Motvarjevci) in sedmih članov sveta KS Sebeborci (volilna enota Sebeborci) se opravijo v nedeljo, 2. 12. 2018.

Več v prilogi.

Kontakt