Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

5. september 2012

SKLEP O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA DRŽAVE

Organizatorjem volilne kampanje se zagotavlja 33 brezplačnih plakatnih mest v 28 naseljih na celotnem območju občine.

Kontakt