Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitev 2018

Pogoji so objavljeni v prilogi.

Kontakt