Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

22. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MORAVSKE TOPLICE

V soboto, 8. 9. 2018, smo v Motvarjevcih obeležili 22. praznik Občine Moravske Toplice.

Program se je začel s položitvijo temeljnega kamna za izgradnjo garderob Športnega društva Motvarjevci. Občina Moravske Toplice bo ob sodelovanju Krajevne skupnosti Motvarjevci in s pomočjo sredstev Fundacije za šport do konca leta 2018 izvedla prvo fazo izgradnje, katere vrednost znaša 75.000 evrov.
Ob tem je župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač med drugim povedal: »S tem simboličnim dejanjem, položitvijo temeljnega kamna za investicijo, ki ni ne vem kako velika po vrednosti, ampak zelo velika za Motvarjevce, smo začeli praznovanje občinskega praznika Občine Moravske Toplice. Zakaj v kraju Motvarjevci? Tudi zaradi tega, ker je to skrajni severovzhodni kraj v Občini Moravske Toplice, tik ob madžarski meji, in seveda na ta način tudi dokazujemo, da so prav vsi, tudi tisti bolj oddaljeni in manjši kraji v občini, deležni naše pozornosti.«
Program se je nato nadaljeval s svečano sejo občinskega sveta Občine Moravske Toplice z osrednjo prireditvijo v šotoru pri igrišču v Motvarjevcih.
Po odpeti slovenski in madžarski himni je slavnostno sejo občinskega sveta Občine Moravske Toplice otvoril in začel podžupan Občine Moravske Toplice Dušan Grof.
Sledila je podelitev velike zahvalne listine, nagrade in priznanja Občine Moravske Toplice, ki so jih podelili župan Alojz Glavač ter podžupana Dušan Grof in Štefan Kodila.

Veliko zahvalno listino Občine Moravske Toplice je prejel Branko Recek iz Tešanovcev za dolgoletno delo na področju športne organiziranosti, uveljavljanja športa v občini, pomurski pokrajini in državi Sloveniji ter širše – k te vrste povezovanja porabskih Slovencev in matičnega naroda.
Branko Recek je dobitnik številnih družbenih priznanj za svoje delo na področju športne organiziranosti in prostovoljstva. Krona vsega je plaketa Državnega sveta RS za prostovoljstvo, ki jo je ob koncu leta 2017 prejel iz rok predsednika Državnega sveta RS. S svojim delom je veliko prispeval  k uveljavljanju športa v naši občini, v pomurski pokrajini in celotni državi. Pa tudi k te vrste povezovanju porabskih Slovencev na Madžarskem z matičnim narodom. Bil je pobudnik in ustanovitelj Občinske športne zveze Moravske Toplice, že dolgo deluje v organih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez; je vodja pisarne za šport in rekreacijo Olimpijskega komiteja Slovenije v Moravskih Toplicah, organizator mnogih športno-rekreativnih prireditev itd.
Nagrado Občine Moravske Toplice je prejela Župnijska karitas Bogojina za razdajanje drugim, pomoči potrebnim ljudem, za ljubezen, ki temelji na Božji moči in veri, iz katerih njeni člani črpajo moč za svoje prostovoljno delo in poslanstvo.
Župnijska Karitas Bogojina je bila ustanovljena l. 1990. Služi bližnjemu, revnemu, obnemoglemu, ostarelemu ali kako drugače prizadetemu človeku. Pomoči potrebnemu. V svoji bogojinski župniji in drugih, tudi nekaterih čez državno mejo (Hrvaška). Člane bogojinske Karitas odlikuje lastnost, da so pošteni in da imajo čut do bližnjega. Razen prej navedenih dejavnosti prirejajo še:  miklavževanje v župnijski cerkvi z obdarovanjem otrok, praznovanje materinskega dne, pletenje adventnih venčkov, obiskovanje ostarelih in bolnih župljanov po domovih, domovih za ostarele in v bolnišnicah itd.  Bistvo dejavnosti bogojinske Karitas je v razdajanju in v služenju bližnjemu.
Priznanje Občine Moravske Toplice je prejel Bojan Šušlek iz Pordašincev/Kisfalu za dolgoletno uspešno delo in izjemen prispevek k razvoju naselja Pordašinci/Kisfalu, s tem pa tudi celotne Občine Moravske Toplice.
Bojan Šušlek že več kot deset let uspešno vodi Krajevno skupnost Pordašinci/Kisfalu. V tem obdobju je veliko postoril za razvoj kraja (npr. izgradnja mrliške vežice in ureditev njene okolice, ureditev vaškega doma, zgledno urejene poljske poti idr.). Med drugim je ustanovil Kulturno-turistično društvo Zvon Pordašinci/Kisfalu, ki ohranja kulturno dediščino tega kraja in okolice, se posveča manjšinski problematiki in dobro sodeluje z MNSS OMT, odlične odnose vzpostavlja s sosednjim krajem na Madžarskem Velemérjem, je dejaven v društvih okoliških krajev itd. In kar je najpomembnejše – dobro sodeluje s sokrajani, ima vizijo za razvoj svoje KS , predvsem pa z dobrim zgledom in delovno zagnanostjo vzpostavlja temelje za napredek ene od najmanjših vasi v občini.
Zbrane je nato nagovorila gospa Zsuzsi Vugrinec, predsednica Sveta MNSS, ki je med drugim povedala, da je občinski praznik priložnost, »ob kateri se spomnimo na dogodke iz preteklosti, na katere smo ponosni, in obenem dobi občina sama določeno prepoznavnost, s katero se lahko vsak občan sam po sebi identificira«. V svojem govoru je poudarila tudi, da »posebno vrednost naši občini daje narodnostno mešano območje, kjer se srečuje več kultur, tradicij in vrednot«.
Sledil je nagovor slavnostnega govornika gospoda Alojza Kovšca, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Le-ta je med drugim povedal, da je narava prebivalcem občine Moravske Toplice podarila veliko bogastvo in na tej podlagi omogočila razvoj termalnega turizma, so pa tukajšnji prebivalci tisti, ki okolju oblikujejo dušo: »Odprtost, prijaznost in bogato društveno življenje našemu podeželju daje velik pečat, in to velja še posebej za vašo občino. Kot včasih vidimo v večjih mestih, prav nič ne pomaga dobra infrastruktura, telovadnice, športna igrišča, kulturne dvorane, če ostanejo prazne in neizkoriščene. Podatek, da v občini s 6400 prebivalci deluje prek 70 najrazličnejših društev, priča, da tukaj živite v duhu in srcu bogati ljudje.«
Ob praznovanju občinskega praznika so bile podeljene tudi pohvale in bon v vrednosti 50 evrov zlatim maturantom. Na splošni maturi je bil zlati maturant Blaž Klement iz Martjancev, na poklicni maturi pa Tamara Prelič iz Bogojine, Uroš Podlesek iz Kančevcev in Denis Puhan iz Bogojine.
Podeljena so bila tudi priznanja za najbolj urejena naselja v občini v okviru tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna. Ocenjevanje je izvedla komisija, ki jo je imenoval župan Alojz Glavač, v sestavi Sonja Bily, Lea Gomboc, Štefan Kodila in Dušan Grof. Komisija je ocenila vse kraje v občini, razen Moravskih Toplic, ki se ocenjujejo na državni ravni. Pri ocenjevanju so bili kraji razdeljeni v tri kategorije. V kategoriji manjši kraji je prvo mesto pripadlo Ratkovcem in Kančevcem, v kategoriji srednji kraji je prvo mesto pripadlo Lukačevcem, v kategoriji večji kraji pa Filovcem. Vsi nagrajeni kraji so prejeli priznanje in bon za 500 evrov.
Sicer pa so program ob občinskem prazniku popestrili Folklorna skupina KUD Jozséf Attila Motvarjevci ter otroška pevska zbora DOŠ Prosenjakovci in Grlice OŠ Fokovci pod vodstvom Mojce Györek.
Po uradnem programu je sledila pogostitev in druženje z ansamblom Aktual.

Kontakt