Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Vizija prostorskega razvoja Moravskih Toplic z vključevanjem javnosti

Na pobudo zainteresirane javnosti smo v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete in Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani pripravili projekt "Vizija prostorskega razvoja Moravskih Toplic z vključevanjem javnosti".

 

Projekt sofinancira Evropski socialni sklad preko JR Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in se izvaja za družbeno korist.

V okviru projekta bo 17. in 18. julija 2018 kot ena prvih aktivnosti delavnica z zainteresirano javnostjo. Delavnico pripravljamo skupaj s študenti krajinske arhitekture, arhitekture, gradbeništva, hortikulture in delovne terapije ter pedagoškimi mentorji (Darja Matjašec, Nejc Florjanc in Primož Žitnik) z Univerze v Ljubljani. Na delavnici bomo skušali ugotoviti, s kakšnimi problemi se prebivalci in drugi uporabniki prostora srečujete in v kakšnem prostoru želite živeti oz. delati. Osredotočili se bomo predvsem na središče kraja – na celotno Kranjčevo ulico z zahodnim in vzhodnim vstopom v Moravske Toplice in ves javni prostor, ki meji na Kranjčevo ulico (tudi trgi in parkirišča) ter gozd Čreta. Območje obdelave meji na stanovanjske hiše in kompleks Term 3000.

Vizija prostorskega razvoja Moravskih Toplic je skupen projekt vseh, ki tu živimo, delamo in ustvarjamo. Na delavnici boste lahko prispevali svoje ideje in predloge za privlačen kraj za življenje, delo in razvoj, v katerem se bodo počutili prijetno tudi obiskovalci in turisti. Na delavnico ste vabljeni vsi, ki ste zainteresirani, da se v kraju stvari spremenijo na bolje.

Z namenom, da aktivno sodelujete pri pripravi vizije kraja in prispevate k razvoju naših Moravskih Toplic, vas vabimo, da se udeležite delavnice, ki bo v torek 17. julija 2018, ob 18.00, v kongresni dvorani Hotela Livada Prestige.
Svoje pobude lahko oddate tudi pisno na:  E: obcina@moravske-toplice.si ali na: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom: Vizija prostorskega razvoja Moravskih Toplic.

Za vaše aktivno sodelovanje se vam zahvaljujemo.

 

 

Projektna skupina                                                                              Alojz Glavač, l.r.
                                                                                                       
                                                                                                        Župan Občine Moravske Toplice

 

 

Kontakt