Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

6. december 2017

OBVESTILO

Spoštovani Finančna uprava RS je v skladu s postopkom po Zakonu o davčnem postopku v teh dneh začela ponovno vročati Odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 vsem tistim zavezancem, ki prvega obroka niso poravnali v roku, torej do 06.11.2017.

Če ste svoje obveznosti na podlagi prve odločbe, ki ste jo prejeli po navadni pošti poravnali po roku za plačilo, smatrajte drugo odločbo kot brezpredmetno.

 

Kontakt