Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

12. september 2017

PRAZNOVANJE 21. OBČINSKEGA PRAZNIKA

   

V soboto, 9. septembra, smo v Bogojini praznovali 21. občinski praznik, v sklopu katerega je bila pred prireditvijo predana svojemu namenu investicija - pločnik z javno razsvetljavo in sanacija ceste.
Svečana seja občinskega sveta z osrednjo prireditvijo se je odvijala na ŠRC Bogojina. Podeljena so bila občinska priznanja in nagrade. Častni občan Občine Moravske Toplice je postal Štefan Jančarič iz Noršincev zaradi dolgoletnega in zavzetega dela na področju gasilstva ter zaščite in reševanja v širšem regionalnem prostoru. Veliko zahvalno listino je prejel Jože Trajber iz Martjancev za dolgoletno delo na področju prostovoljstva, zdravstvene vzgoje in pri dejavnostih Rdečega križa Slovenije. Priznanja Občine Moravske Toplice so prejeli Tihomir Kržanko iz Fokovcev za zgledno organizacijsko delo v lokalni skupnosti in delo na kulturnem področju, Stanislav Raj iz Bogojine za izjemno obsežno prostovoljno delo in nesebično pomoč pri delu krajevnih društev ter Turistično društvo Martin, Martjanci za prizadevno 15-letno delo na področju družbenega povezovanja in medsebojnega sodelovanja.
Podeljena so bila tudi priznanja v sklopu akcije "Moja dežela - lepa in gostoljubna" za najbolj urejeno naselje v občini. Po ocenah komisije in s spletnim glasovanjem so najbolj urejeno naselje Moravske Toplice, sledijo Martjanci in Tešanovci.
S pohvalo in bonom v vrednosti 50 evrov pa so bili nagrajeni zlati maturanti iz Občine Moravske Toplice: Nina Jakoša iz Čikečke vasi, Miha Bernjak iz Ivancev in Žan Sabotin iz Moravskih Toplic.
Program, ki ga je vodil Andrej Tibaut, so s svojim nastopom popestrili učenci Osnovne šole Bogojina in folklorna skupina iz Bogojine.

  

ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE TOPLICE

ŠTEFAN JANČARIČ iz Noršinec za dolgoletno in zavzeto delo na področju gasilstva, zaščite in reševanja v širšem regionalnem prostoru.

 Štefan Jančarič se je že v mladih letih izjemno angažiral na področju gasilstva. V 90. letih prejšnjega stoletja je prevzel vodenje domačega gasilskega društva, bil iniciator in organizator izgradnje novega doma v Noršincih ter ves čas vneto dopolnjeval in izpolnjeval svoje znanje, zlasti na področju zaščite in reševanja. Že v obdobju stare soboške občine je aktivno deloval v organih in delovnih enotah tedanje gasilske zveze Murska Sobota. Ob uveljavitvi nove lokalne samouprave je aktivno sodeloval tako na političnem področju kot tudi na področju zaščite in reševanja. Med drugim je bil predsednik odbora za zaščito in reševanje, član predsedstva Gasilske zveze Moravske Toplice, poveljnik štaba civilne zaščite v občini in občinski svetnik.

Kljub napetemu delavniku in delu v različnih oblikah prostovoljstva je našel čas tudi za sprostitvene dejavnosti. Bil je pobudnik in ustanovitelj kluba starodobnih vojaških vozil, prevzel je tudi njegovo vodenje pri organizaciji številnih relijev po naših krajih in po pokrajinah sosednjih držav.

 

VELIKA ZAHVALNA LISTINA

JOŽE TRAJBER iz Martjancev za dolgoletno delo na področju prostovoljstva,  zdravstvene vzgoje in pri dejavnostih Rdečega križa Slovenije

 

Jože Trajber je uveljavljeni strokovnjak na področju zdravstvene vzgoje. Že od leta 1993 je licencirani predavatelj prve pomoči za vse programe Rdečega križa Slovenije. Prikaze prve pomoči izvaja tudi v različnih društvih, na prireditvah in dopolnilnih usposabljanjih. V zadnjem obdobju kot organizator, trener in ocenjevalec sodeluje na regijskih preverjanjih usposobljenosti ekip prve pomoči, v letih 2010 in 2015 je ocenjeval tudi na državnih preverjanjih. Jeseni 2015 in spomladi leta 2016 se je zelo prizadevno vključil v delo z migranti v Pomurju.

Jože Trajber je aktiven prostovoljec, dejaven v območnem odboru RKS, od leta 2006 odlično opravlja tudi funkcijo podpredsednika območnega odbora RKS Murska Sobota. Je dolgoletni krvodajalec, skrbi pa tudi za organizacijo krvodajalskih akcij na območju občine Moravske Toplice ter tako s svojim delom pripomore k samozadostni oskrbi s krvjo v regionalni bolnišnici. Je soorganizator in izvajalec Skupin za samopomoč. Na ta način njegovo delo seže tudi na področje zdravstvene preventive, kar prispeva k dvigu ravni zdravja in k zavedanju ljudi o zdravemu načinu življenja.

 

PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE

TIHOMIR KRŽANKO iz Fokovcev za zgledno organizacijsko delo v lokalni skupnosti in delo na kulturnem področju

 

Prvi realni stik z delom v lokalni skupnosti si je g. Kržanko pridobil kot predsednik gradbenega odbora za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja v svojem kraju. Pozneje je uspešno vodil tudi akcijo za vračanje vloženih sredstev. Leta 1996 je bil izvoljen v vaški odbor in ga vodil štiri mandate, dve mandatni obdobji je bil tudi član sveta KS Selo-Fokovci. Za njim je celih 20 let dela v lokalni skupnosti, povezanih predvsem z izgradnjo infrastrukturnih objektov, kot so ceste, vodovod, avtobusna postajališča, sanacija in dograditev mrliške vežice ter zvonika na pokopališču, urejanje parkirišč pri zadružnem  domu, izgradnja prostorov za KS Fokovci, bitka za pošto v kraju …

Pomembno je njegovo delo na področju kulture in zgodovine, saj zapisuje kroniko dogajanj v kraju, zbira gradivo o njegovi zgodovini, kraj je predstavljal na srečanjih širom po Sloveniji in v različnih medijih, organizira in vodi razstave in pohode v okolici ter aktivno sodeluje z osnovno šolo in s krajevnimi društvi. Med krajani si je pridobil ogromno zaupanje, saj delo opravlja z neomajno doslednostjo in poštenostjo.

 

 

STANISLAV RAJ iz Bogojine za izjemno obsežno prostovoljno delo in nesebično pomoč pri delu krajevnih društev

 

Upokojeni zidarski mojster Stanislav Raj od leta 1996 živi in deluje v Bogojini. Že v rodnih Gomilicah se je aktivno vključil v delo krajevne skupnosti, gasilskega društva in nogometnega kluba. Z enako vnemo se je lotil dela v novem kraju bivanja; že drugi mandat je član sveta krajevne skupnosti, celotno aktivnost Stanislava Raja pa najbolje zaobjamemo z izrazom prostovoljstvo. »Biti prostovoljec pomeni biti aktiven, velikodušen, zainteresiran in srčen. Biti del skupnosti. Prostovoljec je človek z bogatim osebnostnim razvojem, ki zna graditi mrežo prijateljev in nesebično pomagati sočloveku,« so predlagatelji zapisali v utemeljitvi. In te vrline so v obilni meri našli pri sokrajanu, saj si brez njegovega prostovoljnega deleža ne morejo predstavljati izvedbe del, kot so izgradnja nadstreška pri mrliški vežici, obnova avtobusnih postajališč, sanacija kanalizacije, ureditev prepustov in vodotokov in, nenazadnje, obnova fasade na vaško-gasilskem domu, katere pobudnik in izvajalec je prav g Raj. Omeniti je potrebno še nesebično pomoč domačim društvom ter njegovo delo pri obnovi sakralnih objektov in znamenj.

 

 

 TURISTIČNO DRUŠTVO MARTIN, Martjanci za prizadevno 15-letno delo na področju družbenega povezovanja in medsebojnega sodelovanja

 

Turistično društvo Martin Martjanci (zdaj šteje nekaj več kot sto članov) je bilo ustanovljeno leta 2002 z namenom turistične promocije kraja, obujanja, predstavljanja in ohranjanja dediščine, varstva narave, izvajanja kulturnih in razvedrilnih dejavnosti, izobraževanja in sodelovanja ter povezovanja. Temeljni namen uresničujejo prek tradicionalnih prireditev, kot so ustvarjalne rokodelske delavnice za otroke in odrasle, izdelava in razstava velikonočnih izdelkov in izdelkov s pomladno motiviko ter razstava izdelkov v adventnem času. TD Martin je soorganizator pomembnih prireditev v kraju in občini, kot so Martinov pohod (ta se že vrsto let začenja prav v Martjancih), pohod po Martjanski poti (nordijska hoja), postavljanje klopotca … Organizirajo pa tudi prireditve ob različnih praznikih (kulturni praznik, ženski svetek, pustovanje in kresovanje). Društvo se ambiciozno prijavlja na javne, tudi mednarodne razpise kot nosilec ali projektni partner, posebej pohvalno pa je njegovo sodelovanje v nedavno zaključenem projektu Zvitorepec, namenjenem skrbi za socialno vključenost invalidnih oseb.

Kontakt