Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

22. avgust 2017

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO ŠKODE V KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Občinska uprava Občine Moravske Toplice na podlagi obvestila Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 obvešča oškodovance na območju občine Moravske Toplice, da je podaljšan rok za prijavijo škode, nastale v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 do vključno 8.9.2017.

Obrazci za prijavo škode (Obrazec 2) so na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si/.

Oškodovanci oddajo prijavo osebno v sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. 

Vloge lahko oddajo oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID) na datum 15.7.2017.

Kontakt