Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

28. julij 2017

POZEBA -Poziv za zbiranje vlog o ocenjevanju škode

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo z dne 26.07.2017, Občina Moravske Toplice pristopa k popisu škode, ki jo je med 21. in 22. aprilom 2017 povzročila POZEBA.

Vloge na predtiskanem obrazcu (OBRAZEC 2 – kmetijski pridelki), ki ga boste domov prejeli od Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, bomo sprejemali na Občinski upravi Občine Moravske Toplice vsak delovnik od 01.08.2017 do 23.08.2017.

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je dejansko utrpel škodo zaradi posledic pozebe, dopolni obrazec 2TP z odstotki poškodovanosti posameznih kultur, priloži dokazila o poškodovanosti (slike, cenilni listi zavarovalnic, itd.).

 

Kontakt