Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

16. december 2016

OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA

Na Centru za socialno delo Murska Sobota bodo s 01.01.2017 na nov način sprejemanja vlog.

Na področju uveljaljavljanja pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialno pomoč, varstveni dodatek, državno štipendijo, znižano plačilo vrtca.....) ter vlog za občinske denarne pomoči bodo vlagatelji lahko podali svoje vloge pri strokovnih delavcih pristojnih za občane iz občine Moravske Toplice po spodnjem seznamu:

 

Občina Beltinci, Moravske Toplice, Cankova in Rogašovci, vloge se oddajo v drugem nadstropju, in sicer pri: 

Maja Benkovič, dipl. upr. org., tel. št. 02 535 11 60

Simona Novak Petrijan, pravnica, tel. št. 02 535 11 66

Suzana Šantavec, univ. dipl. prav.,tel. št. 02 535 11 61

Kontakt