Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

6. december 2016

SPOROČILO ZA JAVNOST

SPOROČILO ZA JAVNOST - Projekt PEACE Alps 

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov, s katerimi se soočamo v našem stoletju. Z obsežno uporabo fosilnih goriv se je dramatično povečala količina toplogrednih plinov v ozračju, velik dokaz je nepopravljivo globalno segrevanje. Rastoče pomanjkanje naftnih in plinskih rezerv, kakor tudi vse bolj očitnih učinkov podnebnih sprememb nujno zahteva nov način razmišljanja in delovanja tako z državljani in javno upravo. V tem procesu, občine igrajo ključno vlogo pri določanju usmeritev za trajnostni podnebni in energetski koncept, ki pomaga ustvariti vredne življenjske pogoje za prihodnje generacije.

SPOROČILO ZA JAVNOST - Projekt PEACE Alps

 

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov, s katerimi se soočamo v našem stoletju. Z obsežno uporabo fosilnih goriv se je dramatično povečala količina toplogrednih plinov v ozračju, velik dokaz je nepopravljivo globalno segrevanje. Rastoče pomanjkanje naftnih in plinskih rezerv, kakor tudi vse bolj očitnih učinkov podnebnih sprememb nujno zahteva nov način razmišljanja in delovanja tako z državljani in javno upravo. V tem procesu, občine igrajo ključno vlogo pri določanju usmeritev za trajnostni podnebni in energetski koncept, ki pomaga ustvariti vredne življenjske pogoje za prihodnje generacije.

 

Razvojna agencija Sinergija je partner pri projektu PEACE Alps, kateri je ključnega pomena za Pomurje in tako nudi direktno podporo pomurskim občinam. Projekt je sofinanciran iz programa Interreg Alpine Space in Evropskega regionalnega razvojnega sklada. Projektno partnerstvo sestavlja 11 partnerjev iz 5 evropskih držav (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija in Francija). Projektna zgodba se je začela decembra 2015 in bo trajala vse do decembra  2018.

 

Projekt PEACE_Alps bo nudil podporo občinam, pri razvijanju konkretnih ukrepov preko medobčinskega / regionalnega pristopa. Ukrepi, ki bi se naj izvajali na lokalni ravni bodo poenostavljeni, saj se bodo vzpostavile centralizirane rešitve s poudarkom na transnacionalnem pristopu s prenosom znanja in izkušenj. Področja katerim bomo dali poudarek v Pomurju so naslednja:

  • Energetski management – s čimer bomo vzpostavili spremljanje porabe energentov; prikazovali in poročali o energetskih kazalnikih in tudi ciljno spremljali rabo energije;
  • Energetska obnova stavb - z določenimi sanacijami v javnih stavbah bi znižali porabo energije in zmanjšali emisije toplogrednih plinov, vendar rabimo postaviti prioritetni vrstni red na podlagi različnih kriterijev (€/MWh, CO2)
  • Javna razsvetljava - zamenjava uličnih sijalk in obenem zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja ima tudi večplastne učinke

 

V projekt so poleg lokalnih oblasti vljučene tudi energetske agencije, interesne skupine nevladnih organizacij, univerze in druge raziskovalne institucije, mala in srednja podjetja, odločevalci, ki bodo s svojimi priporočili pripomogli k boljšim rešitvam, učinkovitejši izbiri metodologije in ustreznejši politiki lokalnega razvoja.

Istočasno smo v Sloveniji dobili novo uredbo in sicer z dne 13.08.2016 (Uradni list RS, št. 52/16) je bila objavljana Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju v Republiki Sloveniji, ki temelji na 324. členu Energetskega zakona ter govori enakih zahtevah in obveznostih občin, kot ima projekt PEACE Alps začrtane rezultate. Rdeča nit uredbe je namreč istočasno ključni rezultat projekta in sicer se osredotoča na vzpostavljanje sistemov za povečanje energetske učinkovitosti. To so sistemi upravljanja z energijo, ki omogočajo spremljanje in definiranje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.

 

Z izvedbo projekta bomo naredili velik doprinos občinam in regiji na področju povečanja energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Z namenom seznanjenosti s projektom in njegovimi rezultati lahko obiščite spletno stran na naslednjem linku http://www.alpine-space.eu/projects/peace_alps/si/home

 

Pripravila:

 

Janja Horvat

Strokovna sodelavka

 

 

 

Kontakt