Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

14. oktober 2016

YouInHerit - z vključevanjem mladih v inovativno vrednotenje in oživljanje tradicionalnih obrti do večje atraktivnosti kulturne dediščine in turistične privlačnosti regije

Projekt YouInHerit je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa Interreg Central Europe in traja od 1.6.2016 do 31.5.2019. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 5 evropskih držav. Poleg Razvojne agencije Sinergija so slovenski partnerji v projektu tudi Občina Beltinci, Občina Piran ter Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana. Vodilni partner v projektu je občina Budafok iz Madžarske.

 

Sporočilo za javnost

 

Naslov članka:

 

YouInHerit - z vključevanjem mladih v inovativno vrednotenje in oživljanje tradicionalnih obrti do večje atraktivnosti kulturne dediščine in turistične privlačnosti regije

 

Projekt YouInHerit je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa Interreg Central Europe in traja od 1.6.2016 do 31.5.2019. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz 5 evropskih držav. Poleg Razvojne agencije Sinergija so slovenski partnerji v projektu tudi Občina Beltinci, Občina Piran ter Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana. Vodilni partner v projektu je občina Budafok iz Madžarske.

 

Tradicionalne, vendar še živeče obrti in poklici predstavljajo dragocen del kulturne dediščine in identitete Evrope. Propadanje kulturne dediščine ne prispeva k povezanosti lokalnih skupnosti, ampak zmanjšuje turistično privlačnost in negativno vpliva na gospodarski razvoj lokalnega okolja. Ponovno oživljanje tradicionalnih obrti in izdelkov je zato nujno že zaradi naraščajočega povpraševanja po tradicionalnih lokalnih produktih in storitvah. Pri tem povpraševanju izstopa mlada generacija. Ta trend kaže na potrebo po vključevanju ustvarjalnega razmišljanja in inovativnih idej v vrednotenje tradicionalnih kulturnih vsebin.

 

Projekt obravnava aktualno problematiko, ki je povezana z opuščanjem opravljanja tradicionalnih obrti, pomanjkanjem vključenosti in zanimanja mladih za inovativno nadaljevanje tradicionalnih obrti, kot zaposlitvene priložnosti. Partnerji kot skupni problem izpostavljajo pomanjkanje vključenosti mladih v procese oživljanja kulturne dediščine ter sooblikovanje inovativnih idej za uspešno aktivacijo tradicionalnih obrti.

 

S projektom YouInHerit želimo doseči, da mladi v oživljanju kulturne dediščine in tradicionalnih obrti prepoznajo potencial in zaposlitvene priložnosti zase ter s svojimi idejami, predlogi ter aktivnim vključevanjem v projektne aktivnosti prispevajo k razvoju lokalnega okolja v katerem živijo. Poleg vključevanja mladih pa se projekt YouInHerit obrača tudi k občinam ter drugim oblikam lokalnih in regionalnih oblasti z namenom, da skozi usposabljanje izvedeno v okviru projekta oplemeniti kapaciteto njihovega znanja ter posledično izboljša upravljanje z ohranjeno kulturno dediščino v Pomurju in drugih vključenih evropskih regijah.

 

Pričakovani rezultati projekta YouInHerit:

 

  • pripravljenih bo 6 akcijskih načrtov o vrednotenju kulturne dediščine z vključevanjem mladih. Akcijski načrti bodo: (a) sprejetih na regionalnem nivoju s strani Regionalne Vlade Mazovija (Poljska) in Regije Benetke (Italija) ter (b) sprejetih na lokalnem nivoju v Piranu (Slovenija), Vodnjanu (Hrvaška), Budafoku (Madžarska) in Beltincih (Slovenija);
  • izdelano bo transnacionalno orodje, ki bo vključevalo dobre prakse s področja kulturne dediščine z vključevanjem mladine;
  • Izvedene bodo 3 vrste Pilotnih ukrepov in sicer:
  1. Pilotni ukrep 1: krepitev sposobnosti upravljanja z kulturno dediščino v lokalnih oblasteh (občinah) in zainteresiranih deležnikih;
  2. Pilotni ukrep 2: oživitev starih obrti na celovit način;
  3. Pilotni ukrep 3: Razvoj veščin za nadaljevanje starih obrti, kot gospodarskega potenciala za mlade;
  • Vključene regije bodo testirale enega od 3, v okviru projekta razvitih orodij. V vsaki regiji, bo orodje testirala najmanj ena institucija, kar je skupno 6;
  • Izvedeno bo usposabljanje o akcijskem načrtovanju za partnerje, predstavnike regionalnih usmerjevalnih skupin (Regional Steering group's) in druge deležnike;
  • Rekonstrukcija stavbe za luščenje oliv v kraju Vodnjan na Hrvaškem;
  • Inštalacije za inovativno razstavo v Piranskem muzeju;

 

 

 

             Pripravila:

           Jožica Toplak

                                                                                                            Razvojna agencija Sinergija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt