Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

7. september 2016

ZNAN JE ČASTNI OBČAN IN NAGRAJENCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Franc Čarni iz Sebeborcev častni občan.

 

ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE TOPLICE

 

FRANC ČARNI iz Sebeborcev

za neprecenljiv prispevek k prometni vzgoji in nenehni skrbi za ureditev prometnih razmer

Življenje Franca Čarnija je izrazito osredotočeno na delo na področju prometne vzgoje in prometne varnosti. Kot učitelj prometne vzgoje in inštruktor vožnje je začel delovati takoj po končanem šolanju, dolgo vrsto let je vodil delo nekoč edine tovrstne izobraževalne ustanove pri nas, Avto-moto društva Štefan Kovač v Murski Soboti.

Vse od ustanovitve Občine Moravske Toplice je predsednik sveta za varstvo in preventivo v cestnem prometu. Z nasveti in predlogi sodeluje z odgovornimi občinskimi organi pri izboljšanju voznih razmer na naših cestah, odpravi prometnih ovir in izboljšanju vozne kulture udeležencev v prometu. Začel je tam, kjer je vzgoja lahko najbolj učinkovita – pri naših šolarjih, saj je pobudnik številnih akcij na naših osnovnih šolah: Prvi šolski dnevi, Varna pot v šolo, Kolesarski izpiti za učence, tekmovanje s področja prometne vzgoje pod naslovom Kaj veš o prometu na vseh nivojih, od šolskih tekmovanj do državnega prvenstva. Akcija Vse za varnost prometa ob občinskem prazniku že od začetka vključuje tudi državno prvenstvo v vožnji paraplegikov, ki se ga udeležujejo tekmovalci iz vse Slovenije. Po tem in po svojem odličnem strokovnem delu je Franc Čarni znan daleč zunaj meja naše lokalne skupnosti.

 

VELIKA ZAHVALNA LISTINA

 

MILIVOJE MILOSAVLJEVIĆ iz Sela

za dolgoletno plodno delo v krajevni skupnosti in krajevnih organizacijah

Milivoj Milosavljevič se je po takoj vrnitvi z dela na tujem v začetku 80. let prejšnjega stoletja vključil v delo krajevnih organizacij, najprej gasilskega društva. Kmalu si je pridobil naziv gasilskega častnika in opravil sodniški izpit. V času, ko je poveljeval društvu (1983 – 1992), je delo v selanski gasilski organizaciji ponovno oživelo, društvo je v naslednjih letih dosegalo pomembne rezultate na tekmovalnem področju kot tudi pri opremljanju (obnova doma, nabava orodnega vozila, razširitev orodišča …). Leta 1992 je postal predsednik sveta KS Selo-Fokovci, v njegovem mandatu so dokončali mrliški vežici v Selu in Fokovcih, na novo uredili občinsko cesto do Čikečke vasi in učinkovito reševali komunalne in druge potrebe krajev. S prizadevnim odnosom je znal motivirati krajane. Opazno je tudi njegovo delo pri Nogometnem klubu Rotunda, ki ga je vodil več let. V zadnjih dveh desetletjih je svojo energijo posvetil starodobnim vozilom. Srečanj starodobnikov se s somišljeniki udeležuje pri nas in v tujini, na njih se odpravijo kar s traktorji, četudi so kraji srečanj oddaljeni 100 kilometrov in več.

 

NAGRADA OBČINE MORAVSKE TOPLICE

 

ŠOLSKI SKLAD NA OSNOVNI ŠOLI BOGOJINA

za prizadevnost pri zagotavljanju dodatnih sredstev za šolske dejavnosti in pomoč učencem

V razmerah, ko ni mogoče izboljševati razmer na vseh področjih vzgojno-izobraževalnega dela iz rednih sredstev, imajo pomembno vlogo šolski skladi. Na OŠ Bogojina iz teh sredstev skrbijo za nakup nadstandardne opreme, spodbujajo raziskovalne dejavnosti učencev, financirajo dejavnosti posameznih razredov oziroma oddelkov, ki niso del rednega programa in torej niso financirane iz javnih sredstev. Pri svetu staršev namreč deluje skupina prizadevnih staršev, ki uresničuje in razvija vizijo delovanja Šolskega sklada OŠ Bogojina. Viri njihovih sredstev so donacije, prispevki fizičnih in pravnih oseb, zapuščine … Šolski sklad je v zadnjem obdobju izdatno sodeloval pri postavitvi zunanjih igral, v minulem šolskem letu pa je še razširil področje svojega delovanja, saj se je odločil s sredstvi pomagati učencem iz socialno šibkih družin.

 

PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

MARTIN BERDEN iz Filovcev

za dolgoletno delo v društvih kraja Filovci

Za Martina Berdena so predlagatelji zapisali, da je neumoren, požrtvovalen in vedno navzoč pri društvenem in družbenem dogajanju v kraju. Je ustanovni član KTD (Kulturno turističnega društva) Filovci in aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih društva kot tudi drugih društev v kraju. Brez njega ne mine nobena akcija in aktivnost v vasi. Član gasilskega društva je od leta 1984, nadalje, je član Vinogradniško-sadjarskega društva, v Športnem društvu Filovci je aktiven od njegove ustanovitve leta 1978, vrsto let je bil član upravnega odbora društva, v obdobju 2001 do 2005 je društvo tudi vodil. Je dobitnik številnih društvenih priznanj, leta 2014 je dobil gasilsko priznanje in status veterana.

Delo društvenih organizacij sloni na prostovoljnem delu prizadevnih posameznikov, zato je pomembno, da opazimo in damo priznanje takšnim krajanom, kot je filovski Martin Berden. S svojim delom je odličen zgled mlajšim, ki se šele vključujejo v dejavnosti društev.

 

SEBASTIJAN KOLTAJI iz Ivancev

za izjemne tekmovalne uspehe v karateju 

Sebastijan Koltaji je član Karate kluba Murska Sobota in slovenske karate reprezentance. Kljub mladosti in kratki športni karieri je nanizal vrsto pomembnih tekmovalnih dosežkov, s katerimi je opozoril na svoj talent in neomajno prizadevnost.

Bil je član državne reprezentance, ki je ob koncu lanskega leta na svetovnem pokalu v Mariboru ostala nepremagana in v finalu ugnala tudi favorizirano reprezentanco Srbije ter tako osvojila naslov svetovnega članskega ekipnega prvaka v borbah. V letošnjem letu smo zabeležili imeniten uspeh našega občana na evropskem prvenstvu na Portugalskem, kjer je prepričljivo nastopil v skupini članov, saj je šele v finalni borbi prvič priznal premoč nasprotniku. Osvojil je drugo mesto in z naslovom evropskega podprvaka ponovil uspeh iz Londona v letu 2015.

 

NOGOMETNI KLUB GMT BOGOJINA, Bogojina

za opazne tekmovalne uspehe in sistematično vzgojno delo z mladimi

Čeprav ima živahno in razgibano športno življenje v Bogojini že zelo dolgo tradicijo, je v zadnjih letih ponovno v središču zanimanja nogomet, saj je članska ekipa GMT Bogojina v tekmovalni sezoni 2015/16 osvojila naslov prvaka medobčinske nogometne lige in se uvrstila v tretjo slovensko ligo. Pri bogojinskem nogometnem klubu pa ne gre le trenutni tekmovalni uspeh, zelo pomembno je, da so delo zastavili dolgoročno in se posebej temeljito posvetili vzgojnemu delu z najmlajšimi. Tako poleg članskega moštva in ekipe veteranov pri klubu delujejo še tri mlajše selekcije (U-13 in U-15 in mladinci), ustanavljajo pa tudi skupino najmlajših (U-9).

NK GMT Bogojina je sekcija zelo uspešnega Športnega društva Bogojina (ustanovljeno pred 72 leti), ki namenja veliko pozornosti športni aktivnosti pripadnikov vseh generacij ter s tem promociji zdravega in aktivnega življenjskega načina. V ta namen razvija Športno rekreacijski center, ki postaja eno od osrednjih prizorišč družbenega življenja v kraju.

 

 

Kontakt