Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

11. avgust 2016

PRVI ZBIRNI CENTER OBČINE MORAVSKE TOPLICE

V Fokovcih je 8. avgusta 2016 občina Moravske Toplice v sodelovanju s Saubermacher Komunalo d.o.o. odprla nov zbirni center za ločeno zbiranje frakcij. Zbirni center je namenjen občanom in občankam občine Moravske Toplice, stroške v celoti krije občina.

 

Nov zbirni center za ločeno zbiranje frakcij stoji za Kmetijsko zadrugo Fokovci, svoja vrata so uradno odprli direktor Saubermacher- Komunala Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič, župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač in predsednik KS Fokovci Viljem Kianec. Ob odprtju zbirnega centra so navzoči predstavniki tudi nagovorili javnost. Nekaj kulturnega programa sta izvedli učenki Osnovne šole Fokovci, kitaristka Nika Sukič in recitatorka Jasna Rituper Hari. Pod vodstvom mentorice Suzane Panker sta lepo popestrili otvoritev zbirnega centra.

Tovrstni center za ločeno zbiranje frakcij je prvi v občini Moravske Toplice, namenjen pa je zgolj občanom in občankam občine Moravske Toplice. Pravne osebe morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher –Komunala Murska Sobota d.o.o. Oddaja ločeno zbranih frakcij občanom in občankam ne bo povzročala dodatnih stroškov, saj stroške v celoti krije občina Moravske Toplice. Zbirni center je odprt vsak ponedeljek in četrtek med 14:30 in 17:00 ter vsako prvo soboto v mesecu med 10:30 in 12:30. Ostale dneve in praznike je zbirni center v Fokovcih zaprt.

Nekaj dodatnih navodil za zbiranje frakcij

Ob prihodu v zbirni center se boste identificirali s pomočjo črtne kode, ki je natisnjena na odrezku UPN obrazca (»položnice«) in e-računa. Skrbnik zbirnega centra bo odčital črtno kodo in na ta način preveril, če ste vključeni v organizirano zbiranje mešanih komunalnih odpadkov s tipiziranim zabojnikom ali vrečami podjetja Saubermacher – Komunala in zato upravičeni do uporabe zbirnega centra.

V zbirni center lahko pripeljete:

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 kose letno na gospodinjstvo).

Mešani komunalni (nesortirani onesnaženi odpadki – smeti), gradbeni, biološki, nevarni in posebni odpadki, avtomobilski deli ter mokra in onesnažena oblačila se v zbirnem centru ne sprejemajo.

V upanju, da bomo sedaj lahko lažje ločevali odpadke, ki se znajo vedno tako hitro nabrati pri domovih in, da bomo s tem prispevali k boljšemu jutri ter k manj onesnaževanja, Vas vabimo, da se redno poslužujete zbiranja frakcij v novem zbirnem centru v Fokovcih.

 

Za uredništvo glasila Lipnica

Senta Domjan

Kontakt