Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

2. februar 2016

Vseslovenska akcija Odprta vrata - Osnovna šola Fokovci odprla svoja vrata

Občina Moravske Toplice uspešno sodeluje v akciji Skupnosti slovenskih občin

Fokovci, 17. februar 2016 - Skupnost občin Slovenije vsako leto prireja akcijo Odprta vrata s katero želijo opozoriti občane in predstavnike medijev na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin. Občina Moravske Toplice se je že peto leto zapored priključila vseslovenski akciji in letos priložnostno odprla vrata Osnovne šole Fokovci z namenom predstaviti šolske pridobitve zadnjih dveh let.

Ravnateljica Osnovne šole Fokovci Suzana Deutsch je na dan odprtih šolskih vrat poudarila, da si Občina Moravske Toplice kot ustanoviteljica šole prizadeva za delo v varnem okolju, zato skrbi za vzdrževanje in sprotno sanacijo šolske zgradbe. »V zadnjih dveh letih, kot navaja Deutscheva, smo uspeli zamenjati okna na severni strani šole, v naslednjih dveh letih pa skupaj z občino načrtujemo zamenjavo ostalih oken ter ureditev parkirišča pred šolo.« Ravnateljica dodaja, da je šola postala tudi nekoliko bolj ekološka, saj so vzpostavili nov sistem centralnega ogrevanja in staro oljno peč zamenjali z novo ter ji dodali še dve toplotni črpalki.

Podžupan Občine Moravske Toplice Dušan Grof je potrdil, da bo Občina Moravske Toplice tudi v prihodnje z veseljem nadaljevala predstavitev uspešnih projektov v akciji Odprta vrata. Poleg čestitk za vse uspehe je pohvalil vključevanje šole v različne projekte in druge prireditve.

Tajnik občine Martina Vink Kranjec je zbranim pojasnila, da je Občina Moravske Toplice članica Skupnosti občin Slovenije, ki vsako leto okrog 14. februarja, na dan ustanovitve Skupnosti Občin Slovenije, z Dnevom odprtih vrat predstavlja širši javnosti dosežke slovenskih občin. Tako so do sedaj odprla Čistilna naprava v Lukačevcih in Zavetišče za živali Mala hiša, Kulinarično vaško jedro v Ratkovcih, Zavod Vrtci občine Moravske Toplice in Javno komunalno podjetje Čista narava v Tešanovcih.

Poudariti velja, da si je z vestnim in kakovostnim delom Osnovna šola Fokovci pridobila laskave nazive in je tako vključena v mednarodno mrežo UNESCO ASP net šol, v mrežo ZDRAVIH šol in v mrežo KULTURNIH šol. Učencem šola nudi vrsto interesnih dejavnosti in je vključena v številne projekte.

Posebej je potrebno izpostaviti, da učenci s pomočjo in prizadevnim delom mentorjev dosegajo odlične in visoke rezultate na raznih tekmovanjih iz znanja, na natečaju in tudi športnih tekmovanjih. V preteklem šolskem letu so dobili 19 srebrnih in 25 zlatih priznanj na tekmovanjih iz znanja na državnem nivoju ter 97 bronastih priznanj na šolskih tekmovanjih. Prav tako so bili uspešni na skupinskih tekmovanjih: Turizmu pomaga lastna glava, regijsko srečanje pevskih zborov, športna tekmovanja (odbojka, nogomet), natečaji (Levček Max, Krajinski park Goričko) idr.

 

Kontakt